Świętego Mikołaja w Poznaniu

Świętego Mikołaja w Poznaniu

W dniu 18.12.2022r. w Cerkwi Św. Mikołaja w Poznaniu, w XXVII niedzielę po 50-tnicy, w dzień wspomnienia patrona parafii Świętego Mikołaja Cudotwórcy odbyła się Święta Liturgia, którą celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Prawosławny Biskup Łódzki i Poznański w asyście licznie przybyłego duchowieństwa oraz proboszcza ks. mitrata protojereja Sławomira Kondratiuka, ks. mitrata Pawła Minajew, wikariusza ks. Jerzego Mogilewskiego, ks. Petra Sabata.

Podczas przywitania Władyki Atanazego, dzieci parafian poznańskiej cerkwi przywitały biskupa wierszami i kwiatami co sprawiło miłą atmosferę jeszcze przed samym nabożeństwem.

Biskup Atanazy w swoim kazaniu, przybliżył wiernym przeczytaną podczas służby Ewangelię według św. Łukasza 17:12-19 „Wdzięczny Samarytanin” czym na pewno poruszył wiele serc obecnych w cerkwi ludzi w tym świątecznym dniu. Władyka wyraził również swoje poparcie, troskę i modlitwę za naród ukraiński w związku z trudną sytuacją militarną na terytorium ich kraju.

Po zakończonej Liturgii Władyka skierował swoje słowa podziękowania dla o. Pawła za jego długoletnią posługę w Poznaniu oraz życzył nowemu proboszczowi o. Sławomirowi wielu łask Bożych.

Do świątyni poznańskiej zostały również przywiezione dwie nowe ikony, św. Mikołaja, oryginał której znajduję się na Świętej Górze Atos oraz niedawno kanonizowanego starca, mnicha Góry Atos św. Paisjusza Hagioryty. Dar Swiatogorców /prawosławnych Pielgrzymów Świętej Góry Atos.

Na koniec spotkania Jego Ekscelencja pozdrowił licznych uczestników Najświętszej Eucharystii, a także podziękował wszystkim osobom które przyczyniły się do dostarczenia w/w ikon do prawosławnej cerkwi w Poznaniu.

tekst i foto: redakcjalp