Rekolekcje duchowieństwa Diecezji Łódzko – Poznańskiej

Rekolekcje duchowieństwa Diecezji Łódzko – Poznańskiej

Z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego, Ordynariusza Diecezji Łódzko – Poznańskiej, w dniu 19 grudnia 2022 w cerkwi św. Olgi w Łodzi odbyły się rekolekcje duchowieństwa Diecezji Łódzko – Poznańskiej.

Modlitwy poprzedzające sakrament spowiedzi świętej odczytał ks. Marcin Bielawski, proboszcz Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Częstochowie.

Jak nakazuje tradycja, duchowni spowiadali się przed ołtarzem , a spowiednikami byli ks. Eugeniusz Fiedorczuk, proboszcz Parafii św. Aleksandra w Łodzi i ks. Mikołaj Hajduczenia , proboszcz Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Toruniu.

Jego Ekscelencja Biskup Atanazy przybył do świątyni, a powitali go zebrani duchowni, a następnie w asyście duchowieństwa celebrował św. Liturgię. Po odczytaniu tekstu św. Ewangelii kazanie wygłosił Proboszcz Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Poznaniu ks. Sławomir Kondratiuk. Przedstawił on życie i działalność świętego Mikołaja podkreślając przy tym, że święty Mikołaj był wielkim przyjacielem Boga i ludzi.

Większość obecnych w świątyni ludzi również przystąpiło do sakramentu świętej spowiedzi i eucharystii przyjmując w tak uroczystym dniu ciało i krew Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Następnie odczytano modlitwy dziękczynne i modlitwy do świętego Mikołaja. Po zakończonej liturgii zabrał głos Władyka Atanazy akcentując, że najważniejsze jest jednoczenie się wokół świętego ołtarza sprawując świętą Liturgię wspólnie z całym duchowieństwem diecezjalnym i przyjmując Ciało i Krew Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Wskazując na obraz współczesnego świata, stwierdził, ze współczesny człowiek myśli tylko o sobie, o swoich potrzebach, o przyjemnościach oraz nie chce widzieć i nie widzi obok siebie drugiego człowieka , stworzonego tak samo ,jak on , na obraz i podobieństwo Boże. To zaś jest postawa egoistyczna i odstępstwo od chrześcijaństwa. Władyka podkreślił szczególnie, że chrześcijanie muszą byś świadomi tego i pamiętać, że kto nie kocha drugiego człowieka, ten nie kocha Pana Boga , stawiając za wzór św. Aleksandra, patrona naszej Diecezji i dzisiejszego świętego, świętego Mikołaja .

W tak ważnym dniu Władyka pozdrowił wszystkich duchownych, panią Elżbietę Wieremijewicz, dyrygentkę chóru katedralnego, wszystkich przystępujących do sakramentu Eucharystii oraz złożył życzenia osobom noszącym imię Mikołaj , a księdzu Mikołajowi Hajduczenia wręczył bukiet kwiatów. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego pamiątkowego zdjęcia , a następnie udali się na wspólny posiłek, gdzie rozdzielali wspólnotę stołu.

tekst: ks. Mikołaj Hajduczenia

foto: redakcjalp