PAŃSTWOWE ODZNACZENIE  dla ks. Mikołaja Hajduczenia

PAŃSTWOWE ODZNACZENIE  dla ks. Mikołaja Hajduczenia

Za utrzymywanie dóbr kultury zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami , przeciwdziałaniu zagrożeniom dóbr kultury i popularyzację zagadnień związanych z działalnością konserwatorską ,ks. Mikołaj Hajduczenia został wyróżniony Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.

Odznaka jest nadawana jako zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym w sprawowaniu ochrony zabytków oraz opieki nad zabytkami i dobrami kultury, w szczególności osobom prowadzącym wieloletnią działalność w dziedzinie społecznej opieki nad dobrami kultury, jak również w popularyzowaniu zagadnień związanych z działalnością konserwatorską ochrony i konserwacji zabytków.

Odznaka została wręczona w dniu 5 grudnia 2022 w Wielkiej Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu podczas uroczystej Konferencji z okazji 25. rocznicy wpisania Średniowiecznego Zespołu Miejskiego Torunia na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO

Ks. Mikołaj Hajduczenia  ukończył studia podyplomowe w dziedzinie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa sztuki kościelnej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i cały czas wykorzystuje w opiece nad dobrami kultury zdobytą wiedzę. W Wspólnie z konserwatorami zabytków konsultował i opracowywał projekty oraz nadzorował prace konserwatorskie w budynkach i przy wyposażeniu wnętrz w cerkwiach w Toruniu, Ciechocinku, Grudziądzu, Aleksandrowie Kujawskim i Włocławku.

Autor tekstu i zdjęć: Nadzieja Hajduczenia