Wizytacja Biskupa Atanazego w Częstochowie

Wizytacja Biskupa Atanazego w Częstochowie

7 grudnia 2022 roku Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański wizytował Parafię Prawosławną w Częstochowie.

Wizytacja Biskupa w parafii jest przede wszystkim czynnością apostolską. Władyka jako następca apostołów, tak jak kiedyś oni sami, odwiedza parafię, aby spotkać się z wiernymi i wspólnie modlić się do Boga prosząc o błogosławieństwo.

Władyka Atanazy przyjechał do Częstochowy, aby zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii sprawdzając księgi metrykalne i finansowe. Oprócz tego arcypasterz zaznajomił się ze stanem toczących się postępowań administracyjnych dotyczących prac wykończeniowych częstochowskiej świątyni oraz postępem prac remontowych w domu parafialnym.

Proboszcz parafii – o. Marcin Bielawski wyraził słowa wdzięczności Władyce za poświęcony czas i chęć odwiedzin częstochowskiej wspólnoty prosząc o arcypasterskie błogosławieństwo na wszystkie przedsięwzięcia w parafii.

zdjęcia: Volodymyr Yukhymuk