Święto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy

Święto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy

Świątecznym nabożeństwom tego wyjątkowo radosnego momentu roku liturgicznego przewodniczył Ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej, Najprzewielebniejszy bp Atanazy. Władyka podczas Boskiej Liturgii w dniu samego święta zwrócił się do wiernych ze słowem arcypasterskiego pouczenia. Ekscelencja porównał dzieło i konsekwencję Rodziców Bogurodzicy Marii mówiąc o potrzebie prawidłowego wychowywania dzieci w czasach dzisiejszych. Świat współczesny uczy nas podejścia do dziecka innego niż prawosławne pojmowanie wychowania – mówił hierarcha – a przecież to dzieci są naszą przyszłością a ich znajomość bogactwa prawosławia zadecyduje o całym ich późniejszym życiu i o każdym życiowym wyborze; świadomym wyborze Boga lub pustki.. Władyka nadmienił, iż pozytywne jest wprowadzanie dzieci do wspólnoty wiernych poprzez chrzest, jednak nowoochrzczeni powinni znajdować się w cerkwi na nabożeństwie możliwie jak najczęściej. Przynoszenie dzieci do świątyni powinno odzwierciedlać obowiązki rodziców chrzestnych, którzy biorą je na siebie dobrowolnie – to przecież oni odpowiadają przez pewien czas za prawosławną formację duchową małego chrześcijanina.

Biskup Atanazy przypomniał umiejscowienie tego Święta przez Ojców i Nauczycieli Cerkwi właśnie na początku postu przed Bożym Narodzeniem jako nieprzypadkowe. Liturgiczne przeżywanie wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni to obraz naszego wprowadzenia do postnego wyczekiwania, przygotowania się do wyjątkowej Zimowej Paschy – Narodzenia Jezusa Chrystusa.

Władyka wyraził wdzięczność wszystkim wiernym za wspólną modlitwę oraz tak liczne przybycie, by w murach naszej świątyni wychwalać Godniejszą od Cherubinów i Sławniejszą ponad Serafiny Matkę Bożą, bo jest naszą Matką.

Wielu spośród wiernych przystąpiło tego dnia do Boskich Tajemnic Spowiedzi i Eucharystii a szczególnie wymownym jest fakt, że wielu uczęszcza na nabożeństwa w Łodzi regularnie. Oznacza to wysoki poziom życia duchowego wiernych i obrazuje potrzebę modlitwy prawosławnej szczególnie tych, którzy znaleźli tu swoją cerkiew, która stanowi obraz rodzimej cerkwi.

Podczas wszystkich nabożeństw śpiewał chór parafialny pod przewodnictwem matuszki Elżbiety Weremijewicz a dodatkowym radosnym zjawiskiem była liczna obecność najmłodszych wiernych.

Nabożeństwa, zgodnie z naszą tradycją, zakończyło błogosławieństwo Arcypasterza udzielane przed opuszczeniem świątyni przez Biskupa Atanazego.

S Prazdnikom !

tekst i foto: redakcjalp