Święto parafii wojskowej w Ciechocinku

Święto parafii wojskowej w Ciechocinku

21 listopada br., w dniu modlitewnego wspominania Św. Arch. Michała swoje Święto patronalne obchodziła Wojskowa Parafia Prawosławna w Ciechocinku. Uroczystości połączone były z obchodami Narodowego Święta Niepodległości Państwa Polskiego.

Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Ordynariusz Diecezji Łódzko-Poznańskiej, który przybył do ciechocińskiej świątyni na zaproszenie Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego.

W uroczystościach wzięło udział wielu znakomitych gości. Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego reprezentował jego Zastępca ks. ppłk Łukasz Godun. Obecni byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz  lokalnych władz powiatowych i miejskich. Uczestniczyli dowódcy, komendanci, szefowie oraz przedstawiciele jednostek wojskowych z garnizonów: toruńskiego, bydgoskiego, inowrocławskiego oraz Włocławka i Brodnicy. Reprezentowane były lokalne służby mundurowe: Policja i Straż  Pożarna z Ciechocinka
i Aleksandrowa Kujawskiego. 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej wystawiła Poczet Sztandarowy.

W wigilię Święta sprawowano nabożeństwo całonocnego czuwania, które sprawował Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Toruniu ks. mitrat płk rez. Mikołaj Hajduczenia.   

W Dniu Święta Jego Ekscelencja bp. Atanazy w asyście księży kapelanów POWP oraz duchowieństwa Diecezji Łódzko-Poznańskiej celebrował uroczystą Boską Liturgię.

Podczas nabożeństwa wybrzmiały modlitwy dziękczynne za obfite łaski Boże, które w mijającym roku otrzymała Parafia oraz szczególne prośby o pokój w Naszej Ojczyźnie, za jej wschodnią granicą i na całym świecie. Po przeczytanym fragmencie Ewangelii kazanie wygłosił Kanclerz POWP ks. mitrat płk rez. Aleksy Andrejuk. Objaśnił w nim naukę cerkwi odnoszącą się do realiów panujących w świecie Anielskim.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii dopełniające słowo skierował do zgromadzonych w świątyni wiernych bp Atanazy. Jego Ekscelencja podkreślał m.in. jak ważną w życiu duchowym człowieka jest nieustanna modlitewna łączność ze światem aniołów, którzy z polecenia Bożego stali się naszymi stróżami. Na zakończenie Proboszcz ciechocińskiej parafii dziękując Ekscelencji za przewodniczenie uroczystościom, skierował następujące słowa do zebranych: „Łaska Boża sprawiła, że mogliśmy dziś stać się uczestnikami wyjątkowej modlitwy, podczas której zanosiliśmy przed oblicze Boże swoje dziękczynienie. Liturgia Święta została zakończona, ale jestem przekonany, że modlitwa, która pozwoliła nam tutaj na ziemi wejść w Boski wymiar rzeczywistości i pozwoli nam przez długi czas w tej łasce przebywać. ”  Po nabożeństwie goście zaproszeni zostali na skromny żołnierski poczęstunek.

Tekst: ks. ppłk Mirosław Kuczyński
Foto: diecezjalp