Jubileusz we Włocławku

Jubileusz we Włocławku

 20 listopada 2022 roku, w XXIII niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański wizytował parafię prawosławną we Włocławku.

W  tym roku przypada dziesiąta rocznica wyświęcenia cerkwi po jej generalnym remoncie. Wyświęcenia świątyni w listopadzie 2012 roku dokonał Jego Ekscelencja Arcybiskup Szymon.

W progu cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy przybyłego Biskupa Atanazego przywitała Rada Parafialna oraz proboszcz, ks. Mirosław Antosiuk. Witający hierarchę duchowny zaznaczył jak ważna i pokrzepiająca nieliczną społeczność prawosławną jest wizyta i modlitwa arcypasterza.

Liturgii Świętej przewodniczył Biskup Atanazy w asyście ks. mitrata Waleriana Antosiuka z Białegostoku, ks. Mirosława Antosiuka, ks. Michała Kuryło z Piotrkowa Trybunalskiego, protodiakona Aleksandra Zhytnika z Łodzi. Na uroczystości przybył także ks. Mirosław Kuczyński z Ciechocinka. Podczas nabożeństwa śpiewał chór któremu przewodniczył ks. Aleksy Kucy z Łodzi.

Po odczytanym fragmencie Ewangelii, w którym była mowa o wskrzeszeniu córki Jaira ze słowem do wiernych zwrócił się Biskup Atanazy. Hierarcha porównując przełożonego synagogi Jaira oraz chorującą od wielu lat na krwotoki kobietę zaznaczył jak ważna w życiu każdego z nas jest modlitwa. Bóg jest zawsze przy nas, kocha nas i nigdy się od nas nie odwróci. Nawet gdy sami zwątpimy w Jego obecność i pomoc, Stwórca niezmiennie będzie w naszym domu, tak jak przyszedł do domu Jaira, aby wybudzić śpiącą dwunastoletnią córkę Jaira.

Po Liturgii Świętej Biskup Atanazy poświęcił odrestaurowane ikony Jezusa Chrystusa oraz męczenników wileńskich Antoniego, Jana i Eustachego.
Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu wszyscy przybyli goście i parafianie udali się do domu parafialnego na agapę.

tekst: ks. Michał Kuryło

Zdjęcia: archiwum diecezji