Radomska pielgrzymka

Radomska pielgrzymka

W dniach 9 – 12 listopada z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego ordynariusza Prawosławnej Diecezji Łódzko- Poznańskiej odbyła się pielgrzymka z parafii pw. św. Mikołaja w Radomiu na Litwę. Podczas kilkudniowego pobytu grupa pielgrzymów uczestniczyła w Liturgii Świętej w Monasterze Św. Ducha w Wilnie, odwiedziła też Ostrą Bramę gdzie wznosiła swe modlitwy przed ikoną Ostrobramskiej Matki Boskiej, zapoznała się z historią Wilna, odwiedziła większość z 11 cerkwi znajdujących się na terenie Wilna, odwiedziła Troki wraz ze zwiedzeniem zamku, a w drodze powrotnej odwiedziła Druskienniki gdzie uczestniczyła w Liturgii Świętej w cerkwi Ikony Matki Boskiej „Wszystkich Strapionych Radości”.

tekst i foto: ks. prot. Paweł Sidoruk