Święto Kazańskiej Ikony Bogurodzicy w Grudziądzu

Święto Kazańskiej Ikony Bogurodzicy w Grudziądzu

W niedzielę 6 listopada br. Parafia prawosławna w Grudziądzu świętowała swój pierwszy jubileusz jako samodzielna społeczność parafialna na terenie diecezji łódzko-poznańskiej, w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Kazańska Ikona Bogurodzicy jawi się Patronką grudziądzkiej parafii i tego dnia miały miejsce wyjątkowe uroczystości, którym przewodniczył Ordynariusz naszej Diecezji – Jego Ekscelencja Biskup Atanazy.

Po przywitaniu Władyki przez radę parafialną, młodzież i proboszcza – ks. Aleksego Lisenkova, rozpoczęła się Boska Liturgia, podczas której obecni byli pielgrzymi – młodzi ludzie przynależący do Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Łodzi. Matuszka Elżbieta Weremijewicz poprowadziła chóralne śpiewy kierując niewielkim chórem cerkiewnym, co zapewniło muzyczną oprawę prawosławnej modlitwy.

W słowie skierowanym do wiernych Biskup Atanazy podkreślił: Omoforion Przenajświętszej Bogurodzicy daje wielką moc i chociaż dziś ta niewielka społeczność prawosławna zebrana w świątyni zgodnie ze słowami Pana Naszego Jezusa Chrystusa – gdzie dwóch lub trzech zebranych w imię Moje tam Jestem pośród nich – napawa optymizmem nas wszystkich, albowiem słowa, że Bóg działa tam gdzie chce i tam gdzie jest taka potrzeba dają nam wiarę w to, że Wola Boża jest realizowana. Przykładem jawicie się wy, którzy dziś i zawsze stanowicie integralną wspólnotę parafialną zgodnie ze słowami Patrona naszej diecezji Św. Aleksandra Newskiego – Bóg nie w sile a w prawdzie”.

Zwieńczeniem uroczystości była Eucharystia duchowieństwa i wiernych a radosny nastrój święta podkreśliła wspólna agapa.

tekst i foto: ks. Adam Weremijewicz i redakcjalp