Krasnostockiej Ikony Matki Bożej

Krasnostockiej Ikony Matki Bożej

23 października 2022 – za: cerkiew.pl

20 października w dniu święta ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy wysławianej w Jej Krasnostockiej Ikonie, z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego sprawowana była Boska Liturgia w Żeńskim Monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. Uroczystej Liturgii przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański. W nabożeństwie uczestniczył ponadto JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski. Hierarchom asystowali duchowni z diecezji białostocko – gdańskiej, warszawsko – bielskiej oraz łódzko – poznańskiej.

Dzień wcześniej, wieczorem, uroczystemu nabożeństwu całonocnego czuwania przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański

Po zakończonej Liturgii sprawowany był świąteczny molebien, podczas którego wznoszone były gorliwe modlitwy o orędownictwo Przenajświętszej Bogurodzicy przed tronem jej Syna a naszego Boga, Jezusa Chrystusa.

tekst: protodiakon Wiaczesław Perek

foto: Jarosław Charkiewicz