Jubileusz radomskiej parafii

Jubileusz radomskiej parafii

Prawosławna wspólnota zgromadzona przy parafii pw. św. Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Mir Licyjskich świętowała w dniach 15-16 października liturgiczne obchody święta Opieki Matki Bożej. W tym roku uroczystości świąteczne miały szczególnie podniosły charakter ze względu na podwójny jubileusz a mianowicie : 185-lecia Parafii prawosławnej w Radomiu oraz 30-tą rocznice poświęcenia cerkwi. Uroczystościom świątecznym przewodniczył ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej biskup Atanazy. Wsienoszcznoje Bdienije upiększył śpiewem chór rodzinny z Gródka na białostocczyźnie, który także podczas Boskiej Liturgii zaprezentował wysoki poziom modlitewnego śpiewu wykonywanej muzyki cerkiewnej, która wznosiła serca i umysły ku Bogu wszystkich obecnych w świątyni. Niedzielny i słoneczny poranek w sam dzień święta rozpoczął się od Małego Poświęcenia Wody, po którym miały miejsce Godziny Kanoniczne oraz przywitanie Hierarchy w radomskiej świątyni przez przedstawicieli dzieci i młodzieży, Rady Parafialnej oraz Proboszcza ojca Pawła. Podczas Boskiej Liturgii obecni byli duchowni diecezji warszawsko-bielskiej, białostocko-gdańskiej , prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, lubelsko-chełmskiej i łódzko-poznańskiej. Wiele osób przystąpiło do Świętych Sakramentów Pokuty i Eucharystii zarówno spośród pielgrzymów, jak i parafian.

Homilię świąteczną wygłosił ks. prot. Marek Wawreniuk – Proboszcz parafii pw. św. Jana Teologa w Białymstoku. Kaznodzieja zwrócił szczególną uwagę na rolę Matki Bożej i Cerkwi w naszym zbawieniu. Po zakończeniu Boskiej Liturgii, podczas świątecznej procesji biskup Atanazy dokonał poświęcenia krzyża na nowo wybudowanej kopule. Następnie odczytano odpowiednie fragmenty Świętej Ewangelii a także modlono się za dusze ś.p. duchownych którzy niegdyś służyli w tej świątyni. Duchowni odśpiewali doksologię Święta Pokrowa Preswiatyja Bogorodicy oraz życzenia długich lat życia naszej hierarchii cerkiewnej.

Należy wspomnieć ze od miesiąca lutego bieżącego roku trwał długo wyczekiwany remont radomskiej świątyni. Obejmował on między innymi wymianę okien, dobudowanie kopułki nad częścią ołtarzową, wymianę części niemiedzianej pokrycia dachowego na miedzianą, przeróbkę orynnowania świątyni.

Biskup Atanazy w słowie końcowym serdecznie wszystkich pozdrowił, nie zapominając o wyrażeniu wdzięczności za piękne powitanie przez najmłodszych parafian oraz przedstawicieli Rady Parafialnej i Księdza Pawła, Proboszcza radomskiej świątyni. Władyka wyraził ogromną radość z powodu przeprowadzonej tak wielkiej inwestycji, nie kryjąc swego zadowolenia. Zaznaczył że dzisiejszy dzień jest dziękczynieniem Wszech mogącemu Bogu. Wiara i miłość w życiu człowieka – powiedział Biskup Atanazy – powinna zajmować centralne miejsce. Ludzie szukają w życiu szczęścia wszędzie, tylko nie w Cerkwi. Myślą, że ten świat da im szczęście. Niestety tak nie jest. Tylko w Cerkwi Prawosławnej mogą znaleźć szczęście, czyli Chrystusa. Szczególne pozdrowienia Biskup Atanazy skierował do przybyłego duchowieństwa z Matuszkami, z pięciu diecezji naszej cerkwi:

ks. mitrata Mikołaja Ostapczuka z Gródka,

ks. prot. Marka Wawreniuka z Białegostoku,

ks. prot. ppłk SG Adama Weremijewicza z Łodzi

ks. prot. Radiona Wołosiuka z Rogawki

ks. prot. płk Łukasza Goduna z Ordynariatu

ks. Michała Doroszkiewicza z Puław

ks. Michała Ostapczuka, który wraz z rodzinnym chórem dołożył starania o modlitewny nastrój i wyjątkową duchową oprawę wszystkich świątecznych nabożeństw celebrowanych w Radomiu;

a także: Księdza Dziekana okręgu krakowskiego diecezji łódzko-poznańskiej – Prot. Jarosława Antosiuka, Proboszcza Prawosławnej Parafii Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, który niegdyś niósł posługę kapłańską w Radomiu.

Ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej wyraził wdzięczność także wiernym parafianom, przybyłym na Święto oraz pielgrzymom z najróżniejszych zakątków PAKP, którzy podkreślają rangę przeżywanych uroczystości w naszej diecezji swoją obecnością. Nie zapomniano także o dzieciach i młodzieży, całej Radzie Parafialnej oraz wszystkich, którzy stale wspomagają ojca Pawła i Matuszkę Lenę gotowością do niesienia pomocy w Parafii każdego dnia.

Końcowym akcentem świątecznych życzeń w cerkwi był głos Proboszcza radomskiej cerkwi – Protijereja Pawła, który w imieniu wszystkich wyraził słowa wdzięczności skierowane do Jego Ekscelencji oraz duchownych i wiernych.

Świąteczna agapa w budynkach parafialnych zgromadziła wszystkich obecnych na tych wyjątkowych jubileuszowych dla prawosławnego Radomia uroczystościach.

Preswiataja Bogorodice, pomagaj nam !

tekst i foto: ks. Radion Wołosiuk i redakcjalp