Remont dachu cerkwi w Poznaniu

Remont dachu cerkwi w Poznaniu

Dnia 10 października z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Atanazego Parafia Prawosławna p.w. św Mikołaja Cudotwórcy w Poznaniu rozpoczęła remont dachu cerkwi. Na placu cerkiewnym zostały zgromadzone materiały potrzebne do remontu. Przywiezione zostały łaty, blacha oraz sprzęt, którego potrzebują pracownicy. Pod czujnym okiem pana inż. Jarosława Jezierskiego ekipa ruszyła do pracy. Panowie mają duże doświadczenie w pracach dekarskich – to właśnie oni wykonywali prace na dachach w Ławrze Supraskiej.

tekst i foto: matuszka Maria Kondratiuk