Nowy Proboszcz w Poznaniu

Nowy Proboszcz w Poznaniu

Niedziela 9 października była bardzo ważnym dniem dla wiernych Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Poznaniu. Nasza cerkiew czci w tym dniu pamięć Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzko-Poznańskiego do poznańskiej Konkatedry w tym dniu przybył z Łodzi ks. prot. Adam Weremijewicz, który przewodniczył Boskiej Liturgii. Wspólnie z ks. Adamem modlili się duchowni poznańskiej parafii: ks. mitrat Paweł Minajew, ks. mitrat Sławomir Kondratiuk, ks. Jerzy Mogilewski i ks. Piotr.

Homilię wygłosił ks. Adam przybliżając postać św. Jana Teologa jako umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa. Zwracając się do wiernych, którzy licznie wypełnili poznańską świątynię zaakcentował, że my wszyscy w niej zebrani powinniśmy naśladować Apostołów głosząc Słowo Boże. W tym trudnym czasie, gdzie mamy tylu uchodźców z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Grecji, otwórzmy swoje serca i podzielmy się dobrem z drugim człowiekiem. Prosił tych wiernych, którzy już odnaleźli drogę do cerkwi by wskazali ją tym, którzy szukają swojej drogi do Domu Bożego. W trakcie nabożeństwa wielu wiernych przystąpiło do sakramentów św. Spowiedzi i św. Eucharystii. Rodzice z radością i cierpliwością czekali w długiej kolejce ze swoimi dziećmi, które przyjęły św. Eucharystię. Podczas nabożeństwa pięknie śpiewał chór nadając godną oprawę uroczystości liturgicznej. Chórem dyryguje pani Jelizawieta.

Po św. Liturgii ks. Adam zwrócił się z ciepłym i serdecznym słowem do księdza mitrata Pawła Minajewa, który przechodzi na emeryturę. Dziękował ks. Pawłowi za długoletnią służbę Bogu i ludziom w parafiach: Bydgoszcz i Poznań, za wykonane remonty i niesienie posługi w szpitalach. Zwrócił też uwagę na spokój i ojcowskie ciepło, którym ojciec Paweł obdarzał swoich parafian. Przekazał też pozdrowienia dla matuszki ojca Pawła.

Ks. Adam przedstawił nowego proboszcza ks. mitrata Sławomira Kondratiuka, który od 1 października 2022 r. – dekretem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego został nowym proboszczem Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Poznaniu. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński zwolnił ks. mitrata Sławomira Kondratiuka ze składu kleru Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej i błogosławił na przejście do pracy duszpasterskiej w Diecezji Łódzko-Poznańskiej, wyrażając wdzięczność za długoletnią posługę kapłańską w tejże diecezji. Ks. Adam życzył nowemu proboszczowi dużo zdrowia i Błogosławieństwa Bożego w trudnej posłudze kapłańskiej.

Zwracając się do wiernych i zgromadzonych w świątyni mówił o pomocy, zaangażowaniu, wsparciu proboszcza w działaniach na Sławu Bożu i dobro Prawosławnej Cerkwi. W imieniu Rady Parafialnej Starosta i pani zastępca Starosty wręczyli kwiaty obu duchownym. Ksiądz Paweł Minajew został rezydentem tutejszej parafii.

tekst i foto:: matuszka Maria Kondratiuk