Święto parafialne w Sosnowcu

Święto parafialne w Sosnowcu

2 października 2022 roku parafia prawosławna pw św. Św. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu uroczyście obchodziła święto parafialne. W dniu święta Boska Liturgia była celebrowana przez Jego Ekscelencję Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego.

Świątynia wypełniła się wiernymi parafii, parafii rozległej i zróżnicowanej etnicznie. Parafię tworzą bowiem prawosławni Polacy oraz inne narody i grupy etniczne. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie spowodowały, że wiele osób zza wschodniej granicy właśnie w cerkwi sosnowieckiej znalazło swój duchowy dom.

Było to poczwórne święto, ponieważ cztery wydarzenia tego dnia podkreślały wyjątkowość chwili. Po pierwsze, wierni zebrali się na Boskiej Liturgii. Każda niedzielna Liturgia jest małą Paschą i jest świętem samym w sobie. Po drugie, wspominano liturgicznie święte męczennice Wiarę, Nadzieję, Lubę i matkę ich Zofię. Trzecim powodem do świętowania był przyjazd Ordynariusza Diecezji Łódzko-Poznańskiej, Biskupa Atanazego. Zgodnie z prawosławną eklezjologią Liturgia  sprawowana przez samego Biskupa jest pełnią wyrażającą apostolskość naszej Cerkwi.  Właśnie w  osobie biskupa wyrażona jest apostolskość Cerkwi. Bez służby biskupa Cerkiew nie może istnieć. Czwartym podniosłym wydarzeniem tego dnia była przyjazd ikony św. Paisjusza Hagioryty ze Świętej Góry Athos.

Uroczystości rozpoczęły się od procesyjnego przybycia Biskupa Atanazego wraz z towarzyszącym duchowieństwem i ikoną św. Paisjusza Hagioryty niesioną przez przedstawicieli Swiatogorców –  Prawosławnych Pielgrzymów Świętej Góry Atos. Ikona przy śpiewie troparionu wychwalającego św. Paisjusza Hagiorytę została na stale umieszczona w sosnowieckiej świątyni.

U progu świątyni Biskup Atanazy został przywitany przez przedstawicieli Rady Parafialnej w osobach Pana Zbigniewa Masnego oraz Katarzyny Vasilenko, wręczono symbolicznie chleb i sól oraz kwiaty dla dostojnego gościa.

Następnie miejscowy proboszcz – ks. Mikołaja Dziewiatowskiego przedstawił w skrócie cztery wydarzenia, które spowodowały wyjątkowość tego dnia oraz przekazał krzyż w ręce Biskupa,  porównał przekazany krzyż do „klucza, który w rękach Ordynariusza otwiera nasze sumienia i dusze”.

Rozpoczęła się Boska Liturgia celebrowana przez Jego Ekscelencję Atanazego w towarzystwie ks. prot. dziekana krakowskiego Jarosława Antosiuka, ks. prot. Jana Jakimiuka z Piotrkowa, ks protodiakona Aleksandra Żytnika z Łodzi, ks. diakona Andrzeja Ważowskiego z Kędzierzyna-Koźla oraz miejscowych ks. prot. Ivana Furyka i proboszcza – ks. Mikołaja Dziewiatowskiego. W nabożeństwie uczestniczył także przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego – Delegat Biskupi ds. ekumenizmu ks. dr Adam Palion.

Po czytaniach ewangelicznych Biskup Atanazy przypomniał życiorys Świętych Męczennic i zwrócił uwagę na aktualność ich postawy moralnej. Biskup Atanazy w wypowiedzianych słowach do licznie zebranych parafian zwracał uwagę na moralną kondycję człowieka, potrzebę wzajemnej miłości międzyludzkiej. Brak miłości strąca człowieka w otchłań grzechu, co obserwujemy na przykładzie tragicznych wydarzeń na Ukrainie. Codzienna chrześcijańska miłość do drugiego człowieka potrafi natomiast być fundamentem zarówno dla rodziny, jak i dla państwa i społeczeństwa. Codzienna miłość potrafi przezwyciężać wszystkie ograniczenia.

Wyjątkową częścią sosnowieckiego święta parafialnego była uroczysta procesja wokół świątyni z ikoną Świętych Męczennic – patronek sosnowieckiej świątyni oraz z nowoprzybyłą ikoną św. Paisjusza Hagioryty. Procesja prawosławna wokół świątyni jest niezwykle malownicza i barwna, uczestniczą w niej wszyscy zebrani, niesione są ikony, chorągwie oraz krzyż. Wierni okrążają ze śpiewem na ustach świątynię, chwaląc Boga oraz Świętych. Procesja ma też wielki walor duchowy, gdyż w trakcie procesji czytana jest Święta Ewangelia na cztery strony świata, a lud Boży okrapiany jest wodą święconą.

Kolejnym akordem wydarzeń wokół sosnowieckiej świątyni było wręczenie listów pochwalnych dla najbardziej zaangażowanych członków sosnowieckiej wspólnoty parafialnej. Wyróżniono lektora Vitalija Kuksę, matuszkę Monikę Zelik-Dziewiatowską oraz Jerzego Piekutina.

Na koniec Biskup Atanazy podziękował raz jeszcze Swiatogorcom –  Prawosławnym Pielgrzymom Świętej Góry Atos za przywiezienie ikony św. Paisjusza Hagioryty. Zwrócił uwagę, że obecność ikony nie jest przypadkowa, nie jest wypadkową wyłącznie ludzkiej determinacji i woli a jest widocznym skutkiem błogosławieństwa Bożego i samej Świętej Góry Athos. Dziękując za cały dzień, zwrócił uwagę na wysoki poziom chóru parafialnego pod dyrekcją Antoniny Melnyk.

Na sam koniec, ks. Mikołaj Dziewiatowski podziękował Ordynariuszowi za przyjazd oraz duchową opiekę. Wyrazem tego podziękowania była też przekazana na rzecz Biskupa ikona Trzech Hierarchów. Wolą Biskupa Atanazego stało się by ta ikona pozostała na stałe w Sosnowcu. Przekazano także na rzecz Swiatogorców pamiątkową ikonę Świętych Męczennic.

Parafianie i zebrani goście po modlitwie zebrali się na chrześcijańskiej agapie, przedłużając świąteczną nastrój do godzin wieczornych, tego dnia wszyscy chcieli być razem wspominając i snując plany na przyszłość.

Serdecznie dziękuję Wszystkim za obecność podczas święta oraz wsparcie. Wsparcie duchowe oraz wsparcie fizyczne. 2 października 2022 roku na długo pozostanie w mojej pamięci. Dziękuję Opatrzności Bożej za 10 lat posługi i możliwość służenia w przepięknej świątyni i dla wspaniałych ludzi.

Spasi Hospodi!

ks. Mikołaj Dziewiatowski

Fot.: Sławomir Kiryluk, Dymitr Savitsky.

Zapraszamy także na piękny fotoreportaż ze święta uchwycony przez „Prawosławie w obiektywie”.

https://www.facebook.com/PrawoslawiewObiektywie