Konferencja Katechetyczna Diecezji Łódzko-Poznańskiej

Konferencja Katechetyczna Diecezji Łódzko-Poznańskiej

Dnia 8 września 2022 r. odbyła się w Łodzi konferencja katechetyczna diecezji Łódzko-Poznańskiej.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele wszystkich parafii diecezji Łódzko-Poznańskiej, duchowni i katecheci świeccy. W słowie wstępnym, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański zwrócił uwagę uczestnikom konferencji na rolę nauczyciela religii w nauczaniu Cerkwi prawosławnej. Powiązał prawidłową postawę moralną osoby nauczającej religii z miłością do Boga. Szczególnym zainteresowaniem Biskupa stała się nowa perspektywa nauczania religii związana z masowym exodusem ludności z terenu Ukrainy, na teren Polski i diecezji Łódzko-Poznańskiej.

W kolejnych blokach tematycznych, doradca metodyczny Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Barbara Uścinowicz uwypukliła i przypomniała uczestnikom konferencji kwestie dokumentacji w procesie nauczania religii, a także zaprezentowała przegląd aktualnych narzędzi i technik nauczania religii prawosławnej.

Uzgodniono plan pracy z katechetami na rok szkolny 2022/2023, którego jednym z elementów będzie wizytacja wszystkich Punktów Katechetycznych na terenie diecezji Łódzko-Poznańskiej.

Konferencja zakończona została obiadem, który był okazją do owocnych dyskusji i wymiany doświadczeń między prowadzącymi i uczestnikami konferencji.

tekst: ks. Mikołaj Dziewiatowski – koordynator nauczania religii diecezji łódzko-poznańskiej
zdjęcia: diakon Michał Kuryło, Nadzieja Hajduczenia