Święto parafialne w Częstochowie

Święto parafialne w Częstochowie

4 września 2022 roku częstochowska wspólnota wiernych przeżywała radość święta parafialnego. Tego dnia Boską Liturgię w Częstochowie celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański w asyście duchowieństwa z Krakowa, Łodzi, Diepra (Ukraina) oraz miejscowego proboszcza.

Liczni wierni przybyli na nabożeństwo, aby wspólnie wznosić modlitwy z hierarchą i przeżywać radość święta parafialnego ikony częstochowskiej Matki Bożej w Parafii Prawosławnej w Częstochowie.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej, z pouczającym słowem homilii do parafian zwrócił się władyka. Arcypasterz zaznaczył, jak Przenajświętsza Bogurodzica jawi się Matką wszystkich ludzi i każdy człowiek powinien nieustannie starać się Ją naśladować pod względem pokory, którą dzisiejszy świat niweluje. „Każdy człowiek powinien uczyć się od Matki Bożej zaufania w działaniu Jej Syna i modlić się nieustannie do Bogurodzicy, aby Ta Swoim wstawiennictwem modlitewnym przed Jezusem Chrystusem mogła wyprosić dla każdego z nas zbawienie” – mówił władyka.

Pod koniec nabożeństwa na środku cerkwi odbyło się sławlenije (wychwalanie), po czym biskup Atanazy odczytał modlitwę za nauczycieli oraz uczniów, którzy rozpoczęli nowy rok szkolny 2022/2023.

Na koniec uroczystości hierarcha podziękował wszystkim obecnym za nabożeństwo, życząc dużo łask Bożych na Niwie Chrystusowej do zbawienia i wyraził nadzieję, że przedsięwzięcia w parafii takie jak remont domu parafialnego oraz prace wykończeniowe świątyni przebiegną pomyślnie Bogiem błogosławione.

Podczas obchodów święta śpiewał chór parafialny pod dyrekcją matuszki Zofii Bielawskiej.

Dodatkowo ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej zwizytował dom parafialny i zapoznał się z postępem prac remontowych wymiany stropów.

Zdjęcia: redakcjalp
Tekst: ks. Marcin Bielawski