Święto Spasa na św. Górze Grabarce

Święto Spasa na św. Górze Grabarce

Opublikowane przez orthodox.pl w Aktualności, Aktualności Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Święto Przemienienia Pańskiego należy do dwunastu głównych świąt roku liturgicznego i szczególnie uroczyście obchodzone jest w monasterze śww. Marty i Marii na św. Górze Grabarce. To święte miejsce, dla prawosławnych wiernych naszej ojczyzny, corocznie gromadzi dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Tak było i w tym roku. Do monasteru przybyły liczne pielgrzymki. Już od 17 sierpnia  „podlaską górę Tabor” zaczęli napełniać pielgrzymi z Warszawy, Białegostoku, Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, Sokółki, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Siemiatycz i okolicznych miejscowości. Siemiatycze stały się punktem wyjścia pielgrzymek służb mundurowych i wiernych z Brukseli. Przybyła pielgrzymka rowerowa z Warszawy. Przeddzień święta Przemienienia Pańskiego sprawowane były nabożeństwa poświęcone Iwerskiej Ikonie Matki Bożej. Całonocne czuwanie oraz św. Liturgię celebrował Jego Ekscelencja Warsonofiusz biskup siemiatycki. W bieżącym roku wierni mieli możliwość pomodlić się przed kopią cudownej Ikony Matki Bożej z Leśnej, którą przynieśli pielgrzymi z Jabłecznej.

W wigilię święta o godzinie 17.30 przed cerkwią Przemienienia Pańskiego przełożona monasteru, ihumenia Hermiona przywitała Jego Eminencję metropolitę Sawę, Jego Ekscelencję metropolitę Wilna i Litwy Innocentego oraz przybyłych hierarchów prosząc o modlitwy w szczególnie ważnym dla tutejszej monastycznej wspólnoty roku jubileuszu 75-lecia powstania klasztoru.

Przed rozpoczęciem świątecznego całonocnego czuwania z okolicznościowym słowem do przybyłych zwrócił się metropolita Sawa. Hierarcha zachęcał wiernych, aby uczestnicząc w podniosłych chwilach święta wsłuchać się w głos otaczających świątynię sosen i pątniczych krzyży, aby usłyszeć głos pokoleń, które były przed nami. Usłyszawszy ten głos powinniśmy zanieść go do swoich domów, aby uświęcić otaczający nas świat. Wówczas nic nie będzie w stanie odłączyć nas od Chrystusa. Jego Eminencja szczególnie serdecznie przywitał przybyłego na tegoroczne uroczystości, Jego Ekscelencję, metropolitę Wilna i Litwy Innocentego, zapraszając do wspólnej modlitwy o pokój na świecie oraz życząc duchowo owocnego pobytu na polskiej ziemi. W dalszej części arcypasterskie słowa pozdrowień skierowane zostały do episkopatu naszej Cerkwi i duchowieństwa, mnichów i mniszek, szczególnie sióstr z Grabarki obchodzących w tym roku jubileusz. Wiele ciepłych słów Jego Eminencja skierował do przybyłych z różnych części Polski pielgrzymów i wszystkich uczestników uroczystości. W odpowiedzi na powitanie metropolity Sawy, głos zabrał metropolita Innocenty, zachęcając do gorącej modlitwy i podkreślając jej wspólnotowy charakter.

W trakcie całonocnego czuwania kazanie wygłosił ks. prot. Jarosław Ciełuszecki. Kaznodzieja podkreślił, iż dla przemiany potrzebne są cechy świadków przemienienia: wiara Piotra, męstwo Jakuba i miłość Jana, cechy których tak brakuje współczesnemu człowiekowi.

Tradycyjnie przez cały wieczór, noc i poranek służono nabożeństwa i odprawiano św. Liturgie, podczas których modlili się licznie zgromadzeni wierni. O godz. 23.00 pod przewodnictwem biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza odczytano akatyst za zmarłych. O godzinie 1.00 św. Liturgię sprawował arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy oraz arcybiskup łódzki i poznański Atanazy. Kolejne św. Liturgie o 4.00 i 6.30 sprawowali: arcybiskup lubelski i chełmski Abel i biskup supraski Andrzej.

Centralną św. Liturgię celebrował Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście metropolity wileńskiego i litewskiego Innocentego, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, arcybiskupa przemyskiego i gorlickiego Paisjusza, arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa hajnowskiego Pawła, biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza oraz duchowieństwa. Modlono się za pokój na Ukrainie i całym świecie.

Po odczytaniu ewangelicznej perykopy kazanie wygłosił ks. prot. Marek Jurczuk. Kaznodzieja mówiąc o wydarzeniach na Taborze podkreślił, że „światłość Przemienienia Pańskiego odkryła prawdę mówiącą o tym, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się bogiem”. Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, przemienił się przed uczniami ukazując nam cel – naszą przemianę. „Miłosierny Bóg dał nam mądrą i kochającą matkę (…) Cerkiew Chrystusową, która napełniona Bożą łaską daje możliwość przeżywania prawdziwej przemiany i realnego zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem w św. sakramentach”. Najistotniejszą pozostaje św. Eucharystia, w której przemieniają się nie tylko Dary Eucharystyczne, a również ten kto je przyjmuje.

Główna św. Liturgia wieńcząca uroczystości zakończyła się uroczystą procesją wokół monasterskiej świątyni, podczas której poświęcono przyniesione przez wiernych owoce.

Podczas uroczystości śpiewał połączony chór studentów Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Na zakończenie uroczystości ze słowem zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarcha podkreślił, że Bóg zawsze oczekuje na nasze przemienienie, które świadomie czy też nieświadomie, dokonuje się na skutek obcowania z duchem świętych miejsc, takich jak Grabarka. Metropolita Sawa złożył życzenia przełożonej i mniszkom tutejszego klasztoru z okazji jubileuszu. Zwracając się do gościa tegorocznych uroczystości, metropolity Innocentego zauważył, że mamy wiele wspólnych dla Polski i Litwy świętych miejsc oraz życzył prawosławnym na Litwie pokoju i trwania w wierze. Metropolita Innocenty z kolei podziękował za możliwość uczestniczenia w duchowych przeżyciach jakich doświadczył na św. Górze Grabarce. Hierarchowie na pamiątkę wizyty wymienili się okolicznościowymi ikonami.

Jego Eminencja podziękował reprezentującemu Prezydenta RP ministrowi Wojciechowi Kolarskiemu, za pośrednictwem, którego  przekazał głowie państwa ikonę Chrystusa. Minister Kolarski przekazał zebranym życzenia prezydenta Andrzeja Dudy i podarował monasterowi kadzielnicę.

Podsumowując uroczystości Jego Eminencja metropolita Sawa podziękował episkopatowi i duchowieństwu za sprawowanie świątecznych nabożeństw, przedstawicielom służb mundurowych i władz samorządowych za uczestnictwo w nabożeństwie, chórom, licznie przybyłym wiernym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i bezpiecznego przebiegu uroczystości ,w tym  młodzieży z roboczego obozu zorganizowanego przez Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

tekst : ks. Andrzej Stremkowski

foto: redakcjalp