Święto ku czci św. Równej Apostołom Wielkiej Księżnej Kijowskiej Olgi

Święto ku czci św. Równej Apostołom Wielkiej Księżnej Kijowskiej Olgi

Uroczystości wysławiające świętą, patronkę cerkwi w Łodzi rozpoczęły się 23 lipca br. Wsienocznym Bdienijem, któremu przewodniczyli Ekscelencje: Abp Jakub ordynariusz diecezji Białostocko-Gdańskiej i Bp Atanazy biskup Łódzki i Poznański w asyście duchowieństwa miejscowej diecezji jak i zarówno zaproszonych księży przybyłych na święto.

24 lipca w dniu przypadającym adorację św. Księżnej Olgi, św. Pontyfikalną Boską Liturgię poprzedziło uroczyste powitanie hierarchów naszej cerkwi przez dzieci i młodzież łódzkiej parafii jak również radę parafialną na czele z jej starostą oraz jej proboszcza ks. Mitrata Eugeniusza Fiedorczuka. Święto zgromadziło rzeszę wiernych którzy licznie przybyli z miejscowej parafii jak i z pobliskich parafii wchodzących w administracyjne granice naszej diecezji. Podczas św. Liturgii do wiernych z homilią zwrócił się ordynariusz diecezji białostocko-Gdańskiej Władyka Jakub „…dziś wysławiamy św. Olgę patronkę tej świątyni, której nadano cześć Równej Apostołom, tą godność niewiele świętych posiada w cerkwi prawosławnej jak i całym panteonie świętych chrześcijańskich. Ta cerkiew była źródłem apostolskiej nauki która emanowała poprzez wstawiennictwo świętej na tych którym to miejsce było źródłem „wody żywej”- wiary Chrystusowej, na początku były to dzieci z parafialnego sierocińca, później wierni powojennej traumatycznej rzeczywistości kraju. Dziś stanowi ona źródło nowej Łaski spływającej na tych którzy z wiarą i pobożnością przychodzą do niej, dla tych którzy zagubieni, zmuszeni poprzez różne sytuacje życiowe także ostatni czasy i rzeczywistość wojenną szukać lepszego życia. Apostolstwo jak większości w dzisiejszym świecie wydawać by się mogło stanowi swego rodzaju przeżytek, archaizm kulturowy to jednak dla ludzi poszukujących nadziei i sensu życia działanie Ducha Świętego trwa nadal i właśnie w takich świętych miejscach jak ta cerkiew odnajdują siebie samych, odnajdują wiarę, optymizm, nadzieję i to dla nich nauka apostolska współczesnego świata jest realnością apostolską która przenika teraźniejszość…”

Po zakończeniu św. Liturgii Eucharystycznej nastąpiło poświęcenie nowej ikony „Nierukotworennago Spasa”- „Obrazu nie ręką stworzonego” która znalazła swoje miejsce w bocznym „kijocie” znajdującym się w świątyni.

W słowie końcowym wieńczącym uroczystości zwrócił się Władyka Atanazy, dziękując Jego Ekscelencji Abp. Jakubowi za Jego przybycie po raz pierwszy na to patronalne święto, za Jego modlitwy wzniesione przed ołtarzem Najwyższego i tej świątyni. „….Niech Wszechmogący i Łaskawy Bóg dla modlitw świętej i jej wstawiennictwa ma nas wszystkich w swojej opiece, łódzką wspólnotę parafialną i obdarowuje nas wszystkich Swymi Obfitymi Łaskami.”

Po zakończonych nabożeństwach wszyscy wierni udali się na plac przy cerkwi św. Olgi, by po uczcie duchowej nasycić się podczas parafialnego piknika także cieleśnie, przygotowanymi przez Parafię darami Bożymi.

tekst i foto: o. Adam Weremijewicz i redakcjalp