Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Łódzkim Garnizonie

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Łódzkim Garnizonie

W dniu 19 lipca br. w przeddzień oficjalnych wojewódzkich uroczystości Święta Policji w cerkwi pw. św. Olgi w Łodzi o godz. 18.00 zostało odprawione nabożeństwo w intencji funkcjonariuszy i pracowników policji Komendy Wojewódzkiej w Łodzi jak i zarazem całego jej garnizonu.

Dziękczynnemu nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup diecezji Łódzko-Poznańskiej.W koncelebrze uczestniczyli: ks. Mitrat Eugeniusz Fiedorczuk proboszcz katedralnej parafii św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, Naczelny Kapelan Policji ks. prot. Andrzej Bołbot z Komendy Głównej Policji w Warszawie, ks. prot. Paweł Sidoruk Kapelan Służby Więziennej w Radomiu oraz ks. prot. Adam Weremijewicz Kapelan Wojewódzki Policji w Łodzi.

To zapewne był wyątkowy dzień szczególnie dla tych, którzy po raz pierwszy mieli możliwość spotkania się z tradycją Kościoła Prawosławnego w Polsce a tym samym także z posługą księży kapelanów w Prawosławnym Ordynariacie W.P..

Na modlitwę w intencji policjantów łódzkiego garnizonu przybyli: Wojewódzki Komendant Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin wraz z kadrą kierowniczą Komendy Policji reprezentującymi jej poszczególne wydziały i komórki organizacyjne, Komendanci jak i ich przedstawiciele Komend Miejskich i Powiatowych wchodzących w strukturę garnizonu łódzkiego, podinspektor Krzysztof Balcer przewodniczący NSZZP woj. łódzkiego wraz z delegacją, Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Jarosław Olbrachowski wraz z delegacją oraz pracownicy cywilni policji komendy garnizonu.

Po nabożeństwie Władyka Atanazy zwrócił się do przybyłych funkcjonariuszy i pracowników ze słowem pozdrowienia z okazji święta formacji nawiązując do jakże ciężkiej i odpowiedzialnej służby jaką pełni każdy policjant stojąc na straży bezpieczeństwa i porządku nas wszystkich zamieszkujących poszczególne regiony naszego kraju. Mówił: „…służba w mundurze to zaszczyt ale też wielka odpowiedzialność i obowiązek, my kapłani, biskupi też nosimy mundury lecz trochę inaczej wyglądające ale co do odpowiedzialności w sferze swego powołania to nie ma zbyt dużej różnicy, gdyż pokora do życia i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi czy to duchowej celem wskazania właściwej drogi prowadzącej do zbawienia, czy też nastawienie drugiego człowieka w celu respektowania prawa aby być nienagannym obywatelem nie obce są dla nas. Dziś dziękowaliśmy Bogu za miniony rok służby że błogosławił nam zawsze szczęśliwie powracać do naszych domostw i rodzin, jednak nie wszystkim ten rok w pełni był bezpieczny i to świadczy jakie wielkie ryzyko wpisane jest w służbę policjanta. Parę godzin temu, wy tu obecni, odprowadziliście w ostatnią drogę ziemskiej pielgrzymki swego kolegę który tragicznie zginął pełniąc swoją służbę. To pokazuje nam iż mamy za co dziękować Bogu Najwyższemu za dar życia za Jego Łaski jakie posyła nam każdego dnia w naszej służbie i życiu osobistym, to skłania nas do wielkiej refleksji tu na ziemi i w perspektywie wieczności…”

Następnie Komendant Wojewódzki Policji skierował słowa wdzięczności i podziękowania dla Ekscelencji za modlitwę wzniesioną dziś po raz pierwszy w łódzkim garnizonie policji w świątyni prawosławnej „ wiem iż ta cerkiew do lat 50-tych ubiegłego stulecia służyła dla modlitwy dzieci które przebywały w sierocińcu prowadzonym przez ośrodek diecezjalny tutejszej parafii, dziś my policjanci zanosimy tu nasze intencje za nas i nasze rodziny aby Bóg błogosławił dziś i nam…”

tekst i foto: o. Adam Weremijewicz i redakcjalp