Prace konserwatorskie w Kaliszu

Prace konserwatorskie w Kaliszu

Parafia prawosławna pod wezwaniem św. App. Piotra i Pawła w Kaliszu, ma przyjemność poinformować, że od dnia 4.06.2022 roku rozpoczęto dalsze prace restauratorskie przy malowidłach ściennych. Dzięki środkom finansowym pochodzącym w całości z budżetu Miasta Kalisza, w tym rok zostaną przeprowadzone prace przy centralnym przedstawieniu ukazującym Chrystusa Pantokratora. Wszelkie zabiegi skupią się na przywróceniu dekoracji pełnych wartości estetycznych. Obecne prace polegać będą na uzupełnieniu ubytków warstwy malarskiej oraz na odtworzeniu nie zachowanej polichromii. Już pod koniec sierpnia będziemy mogli podziwiać efekty prac konserwatorów. Po raz kolejny parafia składa na ręce Władz Miasta i Pana Prezydenta Krystiana Kinastowskiego wyrazy wdzięczności za okazane wsparcie i pomoc.

Proboszcz, ks. prot. Mirosław Antosiuk