Rozpoczęcie remontu domu parafialnego w Częstochowie

Rozpoczęcie remontu domu parafialnego w Częstochowie

Dziękować Bogu Najwyższemu po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji i pozwoleń rozpoczął się generalny remont domu parafialnego. Wyspecjalizowana kadra pracowników przystąpiła do pierwszych prac polegających na rozbiórce starych stropów. Prace rozpoczęły się od demontażu warstw glin i podbitek deskowych z trzciną od najwyższego poziomu budynku. Jest to pierwszy etap prac, który będzie polegał na zdemontowaniu każdego piętra wraz ze ścianami działowymi aż do podpiwniczenia budynku.

W tym miejscu w przyszłości, jeśli Bóg pozwoli, będzie jedyne w mieście Centrum Kultury Prawosławnej, kancelaria parafialna, świetlica, biblioteka, sale katechetyczne, sala konferencyjna oraz mieszkania.

Dom parafialny to nie tylko mieszkanie kapłana – to przede wszystkim miejsce na integrację prawosławnej ludności po nabożeństwach oraz centrum życia religijno-duszpasterskiego.

Proboszcz parafii ks. Marcin Bielawski prosi wszystkich sympatyków częstochowskiej prawosławnej parafii, parafian i ludzi dobrej woli o modlitewne wsparcie oraz o pomoc materialną, która można wpłacić na nr konta parafii:

ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie
Nr rachunku: PL 56 1050 1142 1000 0005 0256 8033

Za wszystkie ofiary SPASI HOSPODI!

tekst, zdjęcia: ks. Marcin Bielawski