Wystawa ikon i zakończenie roku krakowskich ikonografów

Wystawa ikon i zakończenie roku krakowskich ikonografów

W sobotę 2 lipca, z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego odbyło się zakończenie roku szkolnego na Kursach Ikonograficznych w Pracowni Ikonograficznej działającej przy Parafii Prawosławnej w Krakowie. Na wstępie wszystkich zebranych przywitał Dyrektor Pracowni – ks. Mgr prot Jarosław Antosiuk, dziękując za przybycie oraz nauczycielom i kursantom za kolejny rok wytężonej pracy.

Kolejnym punktem programu było uroczyste poświęcenie ikon oraz otwarcie wystawy podsumowującej roczny dorobek. W uroczystościach wzięli również udział nauczyciele prowadzący zajęcia – Irina Obuchowa i Tatiana Dzierzęga.

* Pracownia ikonograficzna i konserwacji dzieł sztuki sakralnej przy Parafii Prawosławnej w Krakowie została powołana z błogosławieństwa Arcybiskupa Szymona, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej w 2005 r. Celem jaki przyświecał powołaniu instytucji było i jest wzbogacanie życia duchowego i kulturalnego wokół krakowskiej parafii. Organizacja pracowni jest dziełem kilku osób, przede wszystkim proboszcza parafii, o. Jarosława Antosiuka, duchowego opiekuna i dyrektora pracowni, oraz Grzegorza i Tatiany Dzierzęgów, absolwentów ASP w Krakowie, doświadczonych ikonografów, konserwatorów dzieł sztuki, pozłotników, malarzy. Kursy ikonograficzne, będące jednym ze statutowych kierunków jej działalności zostały uruchomione w styczniu 2010 roku, we współpracy z Anną Gełdon, absolwentką Historii Sztuki UJ, a także Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim.

Od początku Kursy mają charakter otwarty, przyjmując wszystkich Chrześcijan, którzy poprzez ikonę chcą wyrazić swą wiarę, odnaleźć w ikonie drogę do świata przebóstwionego, kolorowej kontemplacji. W przeciągu tych lat w Kursach ikonograficznych wzięło udział kilkadziesiąt osób. Wielu z nich jest z nami związanych do dziś, stali się naszymi przyjaciółmi, miłośnikami i ambasadorami ikonografii i Prawosławia.

W obecnej chwili zajęcia są prowadzone w poniedziałki, wtorki i środy w trzech grupach o równym stopniu zaawansowania – prowadząca Pani Irina Obuchowa oraz w soboty, kiedy mają miejsce konsultacje indywidualne dla doświadczonych ikonografów – prowadząca Tatiana Dzierzęgą

Za: https://krakow-cerkiew.pl/kursy-ikonograficzne/