Remont cerkwi w Radomiu

Remont cerkwi w Radomiu

Remont radomskiej cerkwi małymi krokami zbliża się ku końcowi. W ostatnim tygodniu udało się zakończyć kolejny etap prac remontowych. Za nami jest już wymiana okien, budowa nowej kopuły nad prezbiterium, poprawa obróbek blacharskich, przeróbka rynien, docieplenie świątyni oraz demontaż rusztowań. Częściowo udało się zrealizować wymianę pokrycia dachowego oraz malowanie elewacji – w tym zakresie prace nadal trwają.

Osoby pragnące wesprzeć remont Cerkwi w Radomiu prosimy o przesyłanie darowizn na nr konta:

59 9115 0002 0010 0006 8475 0001

Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja, ul. Warszawska 15, 26-600 Radom

Za wszelką okazaną pomoc – Spasi Hospodi!

Proboszcz parafii

Ks. Paweł Sidoruk