Święto parafialne w Piotrkowie Trybunalskim

Święto parafialne w Piotrkowie Trybunalskim

W pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy Cerkiew wspomina pamięć Wszystkich Świętych. Niedziela ta jest co roku niezwykle wyjątkowa dla parafii prawosławnej w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie najstarsza cerkiew Diecezji Łódzko-Poznańskiej jest pod wezwaniem Wszystkich Świętych.
W wigilię święta, w sobotę 18 czerwca 2022 roku, sprawowane było nabożeństwo całonocnego czuwania, któremu przewodniczył proboszcz piotrkowskiej parafii ksiądz Jan Jakimiuk wraz z diakonem Michałem Kuryło.
Niedzielne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 8:00, kiedy to ks. Jan Jakimiuk dokonał Poświęcenia Wody. Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył dziekan dekanatu łódzkiego, proboszcz parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi – ks. Eugeniusz Fiedorczuk wraz z ks. Markiem Wawreniukiem z Białegostoku, o. hieromnichem Aleksandrem (Mokriszczewem) – wikariuszem parafii prawosławnej w Krakowie, miejscowym proboszczem – ks. Janem Jakimiukiem oraz diakonem Michałem Kuryło.
Tuż przed Liturgią Świętą miało miejsce poświęcenie nowego stołu ofiarnego (żertwiennika) oraz szafek i anałojów znajdujących się w części ołtarzowej.
Po odczytaniu perykopy Ewangelii Świętej ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Eugeniusz Fiedorczuk. Homileta nawiązał swoje kazanie do słów Pisma Świętego, gdzie tego dnia usłyszeć można było wskazówki, iż aby dostąpić świętości należy miłować Boga ponad wszystkich i wszystko, zostawiając to co ziemskie, podążając za Chrystusem.
Podczas uroczystości śpiewał chór pod przewodnictwem dyrygentki Ally Kokhanevich.
Bezpośrednio po Liturgii Świętej odsłużony został molebien wraz z procesją wokół piotrkowskiej świątyni podczas której modlitewnie wspomniano byłego proboszcza ks. Mateusza Wierżykowskiego pochowanego na cerkiewnym terenie.
Kończąc uroczystości ks. Eugeniusz Fiedorczuk, w imieniu Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego, pozdrowił przybyłe duchowieństwo oraz wszystkich wiernych przekazując Boże błogosławieństwo. Wyrażając głęboką wdzięczność ks. Jan Jakimiuk jako gospodarz uroczystości podziękował wszystkim za przybycie oraz za pomoc w przygotowaniach do święta.

Wszyscy Święci módlcie się do Boga za nas!

tekst i foto: ks. diakon Michał Kuryło