Zesłanie Świętego Ducha na Apostołów

Zesłanie Świętego Ducha na Apostołów

W tym roku świąteczne nabożeństwa Świętej Trójcy odbyły się w Katedralnym Soborze Świętego Księcia Aleksandra Newskiego w Łodzi.

W sobotę 11 czerwca zebraliśmy się o godzinie 17.00 by rozpocząć nabożeństwo Całonocnego Czuwania, które wprowadziło nas w nastrój Świętej Pięćdziesiątnicy – powstania Cerkwi na ziemi. Po raz pierwszy od 50 dni usłyszeliśmy modlitwę do Św. Ducha – Cariu Niebiesnyj, wykonywaną wielokrotnie podczas służby przez chór parafialny.

W niedzielny poranek zaktualizowaliśmy przesłanie Cerkwi tego wyjątkowego Święta bo świątynię Świętego Księcia Aleksandra Newskiego w Łodzi zapełniły tłumy wiernych. Spowiedź trwała w ciągu całej Boskiej Liturgii a Sakrament Sakramentów udzielany był z trzech Kielichów.

Po zakończeniu Liturgii odsłużona została Wieczernia, która wyjątkowo odznacza się szczególnymi modlitwami do Ducha Świętego, pełnymi pokory – o Jego działanie w naszym życiu. Wszystkie modlitwy czytane były po raz pierwszy od Paschy Chrystusa – na kolanach, to zewnętrzny obraz pokory.

Akcentem mocującym świętowane Urodziny Cerkwi – jak raczył się wyrazić Ekscelencja Atanazy, był wspólny piknik, przygotowany przez parafian – by się lepiej poznać, by odczuć jedność naszej lokalnej, parafialnej wspólnoty wiernych – zaapelował Władyka.

Świętowanie tego wyjątkowego wydarzenia cerkiewnego trwa nadal i życzenia gromkich śpiewanych Mnogaja Leta niech mu towarzyszą, z wdzięczności Bogu oraz naszemu Ordynariuszowi za ten wyjątkowy Dzień.

tekst i foto: redakcjalp