Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Środowy wieczór i czwartkowy poranek 1 i 2 czerwca to w tym roku doniosłe Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

W środę wieczorem o 17.00 rozpoczęło się Całonocne czuwanie pod przewodnictwem Władyki Atanazego, w koncelebrze miejscowego duchowieństwa.

Uroczyste czytanie fragmentu Ewangelii wprowadziło wszystkich wiernych w nastrój świątecznego przeżywania tego wydarzenia. Cerkiew w swej mądrości pozostawiła nam paschalny nastrój wystroju świątyni i liturgicznych szat duchownych, dlatego też każdy mógł jeszcze bardziej duchowo odnieść się do proponowanego przez naszą Matkę – Cerkiew – święta Wniebowstąpienia jako oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego nie tylko na Apostołów dwa tysiące lat temu ale dziś, w dobie ważnych wydarzeń naszego życia.

Czwartkowy poranek rozpoczął się od czytania Godzin Kanonicznych i o 9.00 celebracją Boskiej Liturgii św. Jana Złotoustego (Chryzostoma). Liturgii przewodniczył Ekscelencja Atanazy, Ordynariusz naszej diecezji a asystowało naszemu Władyce parafialne duchowieństwo.

W swej homilii Władyka odniósł się do pojęcia Wniebowstąpienia nie tylko jako teologicznego pojęcia ale w szerszym horyzoncie jako naszego podążania ku Zmartwychwstałemu Chrystusowi. Oznacza ono w praktyce świąteczne i pełne tajemnicy wyczekiwanie na przepowiedziany akt Zesłania Ducha Prawdy – Pocieszyciela cierpiącej ludzkości – każdemu z nas. Święto prawosławne to zawsze moment wytchnienia, odpoczynku od świata i wiru wydarzeń we wspólnocie jedności cerkiewnej. W pięknej świątyni św. Olgi, która ogarnia każdego do niej przychodzącego niezwykłym nastrojem wyjątkowej pobożności i pragnieniem przemiany życia ze świeckiego na uduchowione, wszystkie nabożeństwa – zarówno wieczorne i poranne – oddziałują podobnie na wszystkich wiernych i duchowieństwo.

Śpiew chóru pod dyrygenturą matuszki Elżbiety Weremijewicz dodatkowo pomógł wznieść się na wyżyny modlitewnej jedności podczas wszystkich świątecznych nabożeństw.

Na koniec celebracji Święta Władyka Atanazy podziękował wszystkim za obecność a tym bardziej za tak liczne uczestnictwo w Świętych Sakramentach Spowiedzi i Eucharystii. Biskup Atanazy pozdrowił duchowieństwo i wiernych z okazji tego wyjątkowego wydarzenia – gdy otrzymaliśmy z ust Jezusa Chrystusa obietnicę o udzieleniu nam Życiodajnego Ducha Bożego. Pozostańmy w tym błogosławionym wyczekiwaniu – dodał Władyka Atanazy.

tekst i foto: redakcjalp