RUCH SŁUŻBOWY W DIECEZJI ŁÓDZKO-POZNAŃSKIEJ

RUCH SŁUŻBOWY W DIECEZJI ŁÓDZKO-POZNAŃSKIEJ

Na mocy Decyzji nr. 4 z dnia 27.05.2022, Ordynariusz Diecezji  Łódzko-Poznańskiej, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy powołał Komisję Redakcyjną (Kolegium Redakcyjne) Oficjalnej strony internetowej Diecezji Łódzko-Poznańskiej www.diecezjalp.cerkiew.pl w składzie: ks. Prot. Jarosław Antosiuk, ks. Ihumen Dionizy Awksietijuk), ks. Marcin Bielawski, ks. Diakon Michał Kuryło.

Na mocy Decyzji nr. 5 z dnia 27.05.2022, Ordynariusz Diecezji  Łódzko-Poznańskiej, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy powołał Komisję Kontrolną ds. Nauczania Religii w Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej w składzie: ks. Dr Mikołaj Dziewiatowski i ks. Prot. Paweł Sidoruk.

Na mocy Decyzji nr. 6 z dnia 27.05.2022, Ordynariusz Diecezji  Łódzko-Poznańskiej, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy mianował ks. prot. Pawła Sidoruka na stanowisko Diecezjalnego Opiekuna Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łó∂zoo-Poznańskiej. Ekscelencja zwolnił jednocześnie z tego stanowiska dotychczasowego Opiekuna Bractwa – ks. Prot. Jarosława Antosiuka (Decyzja nr 6 z dnia 27.05.2022).