Święto w Bydgoszczy

Święto w Bydgoszczy

W dniach 21.05-22.05 odbyły się uroczystości poswięcone pamięci św. Mikołaja Cudotwórcy w związku z 40leciem oświęcenia cerkwi w Bydgoszczy.

Modlitwom w tych dniach przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy.

Liturgiczne nabożeństwa rozpoczęły się już w sobotę całonocnym czuwaniem w asyście o. Mariana Radziwona – proboszcza parafii oraz protodiakona o. Aleksandra Żytnika.

W sam dzień święta poświęcenia wody dokonał o. Aleksy Lisenkow- proboszcz parafii w Grudziądzu.

Hierarchę przywitali chlebem i solą bydgoscy parafianie na czele z P. Tamarą Samsonowicz – przewodniczącą rady parafialnej.

Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii ze słowem do Władyki zwrócił się o. Marian Radziwon – proboszcz parafii.

W swej homilii Biskup Atanazy na przykładzie Samarytanki wyjaśnił jaka rolę w naszym życiu pełni Chrystus oraz jak my sami winniśmy odpowiadać na Jego wezwanie.

Aspektem zwieńczającym część liturgiczną była modlitwa dziękczynna za bydgoską cerkiew oraz poświęcenie ikony św. Mikołaja Cudotwórcy ofiarowanemu przez Wydawnictwo : “Bratczyk”.

Boską Liturgię uświetnił śpiew bydgoskiego chóru pod przewodnictwem P. Nadii Snihir.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się na agapę przygotowaną przez parafian, a także dzielili świąteczną radość przy wspólnym grillu.

tekst i foto: ks. Mariusz Radziwon oraz redakcjalp