Święto w Toruniu

Święto w Toruniu

W dniu 15 maja 2022 w Parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Toruniu z wizytą duszpasterską przebywał Jego Ekscelencja Biskup Atanazy. Jego Ekscelencję powitali parafianie, dzieci i rada parafialna chlebem i solą, i kwiatami. W świątyni powitał Władykę proboszcz parafii toruńskiej ks. Mikołaj Hajduczenia prosząc Ekscelencję o wzniesienie arcypasterskich modlitw za parafię i pomyślność wszystkich zebranych. Podczas św. Liturgii po odczytaniu Ewangelii o paralityku, Władyka Atanazy wygłosił homilię, w której zwrócił uwagę na fakt, że każdy z nas jest sparaliżowany i ślepy i potrzebuje lekarza, jakim jest Jezus Chrystus. Wielu z nas widzi tylko własne „ ja” nie dostrzegając wokół siebie będących w potrzebie innych ludzi wskazując przy tym na postać patrona naszej cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy, jako wzór wiary i pokory , który to z pewnością pomógłby paralitykowi leżącemu przy sadzawce.

W trakcie Świętej Liturgii były wznoszone modlitwy za cierpiący naród ukraiński i o darowanie pokoju na Ukrainie. Zostały wzniesione usilne modlitwy do Zmartwychwstałego Chrystusa i św. Mikołaja Cudotwórcy, patrona i opiekuna toruńskiej cerkwi. Na zakończenie nasz Arcypasterz i błogosławił i podziękował wszystkim obecnym za wspólną modlitwę.

Wizyta Arcypasterska w Toruniu była bardzo miła i owocna; przyniosła wiele duchowej paschalnej radości umacniając w nadziei, wierze i miłości zebranych ludzi, parafian żyjących w diasporze, a także uchodźców wojennych z Ukrainy.

tekst i foto: m. Nadzieja Hajduczenia i redakcjalp