List Paschalny Świętego Soboru Biskupów

List Paschalny Świętego Soboru Biskupów

Opublikowane przez orthodox.pl w Aktualności, Aktualności Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Aktualności Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Aktualności Diecezji Przemysko-Gorlickiej, Aktualności Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Aktualności Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, Aktualności Diecezji Łódzko-Poznańskiej, Aktualności Ordynariatu Wojska Polskiego

List Paschalny

Świętego Soboru Biskupów

Świętej Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej

do Czcigodnego Duchowieństwa, Boga miłujących

Mnichów i Mniszek, Dzieci i Młodzieży oraz Wszystkich Wiernych Dzieci naszej Cerkwi

„A teraz wszystko wypełniło się Światłem
i cała ziemia, i otchłań”

Chrystus Zmartwychwstał!

Święty Ogień tej radosnej nowiny również w tym roku zapłonął jasnym płomieniem nad Grobem Pańskim i rozprzestrzenił się na cały świat, łącznie z naszym krajem i Cerkwią. Cerkiew Chrystusowa została napełniona światłem tego ognia i obdarza nas radością – Chrystus Zmartwychwstał!

W naszej Cerkwi nie ma większego i bardziej przenikliwego nabożeństwa niż mające miejsce w noc paschalną nabożeństwo paschalne. Jest ono podobne do największej uczty, jaką Pan przygotował dla tych, którzy przychodzą pod dach pełny łaski Jego Domu. „Mowa katechetyczna” św. Jana Chryzostoma świadczy, jak Zmartwychwstały Pan przyjmuje z miłością i radością tych, którzy „nieśli trudy od pierwszej godziny”. Jest tu mowa o tych, którzy od młodości podążają Jego Boskimi śladami. Nie odrzuca i tych, którzy pokonawszy w duszy wątpliwości i wahania zbliżyli się do Boga. „Niech się wcale nie boją zwłoki… Bowiem przyjmuje ostatniego jak i pierwszego, i daje odpocząć tym, co o jedenastej godzinie przyszli (…). I nad ostatnim się lituje i pierwszego wynagradza”.

Bracia i Siostry! Dusza ludzka tęskni za wiecznym, szczęśliwym życiem. Poszukuje go! Dlatego czując Zmartwychwstanie Zbawiciela, w noc paschalną spieszy do świątyni Pańskiej. Dusza ludzka, dana przez Boga każdemu człowiekowi przy jego narodzeniu, dąży ku światłu niezmierzchającego się Słońca Prawdy, dąży do prawdy. Dlatego ludzie wiary w świętą paschalną noc odczuwają szczególną radość światłości Zmartwychwstania Chrystusa.

W modlitwie przed ukrzyżowaniem na Krzyżu Zbawiciel prosił swego Ojca niebiańskiego, aby obdarzył ich  radością: Poświęć ich w prawdzie Twojej… aby w nich radość Moja była zupełna (J 17,13-17). Chrystus powiedział do apostołów: To wam powiedziałem, aby Moja radość w was była i aby wasza radość była pełna (J 15,11). Przeto Chrystus, wraz ze Zmartwychwstaniem, otworzył człowiekowi nowy świat świętości, i prawdy błogosławieństwa.

Bracia i Siostry! Chrystus Zmartwychwstał! Jego powstanie z martwych jest największym cudem. Apostoł Paweł pisze: A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (1 Kor 15,14).

Zmartwychwstanie Chrystusa jest triumfem nie tylko wiary, ale prawdy w ogóle. Pan potwierdził swoją Prawdę przez zmartwychwstanie. Wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa wskrzeszane jest wszystko. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli (1 Kor 15,20), dlatego też ziemskie życie człowieka nabiera sensu i znaczenia.

Bracia i Siostry! Mając świadomość wielkiej mocy ducha płynącej z cudu zmartwychwstania Dawcy Życia Chrystusa, możemy uświadomić sobie Jego znaczenie w naszych złożonych, trudnych czasach pandemii, podziałów w społeczeństwie, działań wojennych. Zjawiska te, które same w sobie są trudne, to w świetle wiary potwierdzonej przez Zmartwychwstanie Chrystusa, przemijają i nie mają znaczenia. Wiara potwierdzona przez Zmartwychwstanie zawsze pomaga nam zrozumieć nasze choroby, doświadczenia i wszystko, co dzieje się wokół nas i na świecie. W tym zawarty jest cały sens i znaczenie Zmartwychwstania Dawcy Życia Chrystusa.

Tak było wczoraj, jest dzisiaj, tak będzie na wieki, pozostając „tajemnicą niepojętą i niewysłowioną”, ale jednocześnie otwierającą ludziom „bramy raju” i uświęcającą „wszystkich wiernych”.

Bracia i Siostry! Święta Cerkiew śpiewa: „Panie, pokonawszy krzyż i niszcząc śmierć, zmartwychwstając, uświęć życie nasze, bo Ty jesteś wszechmocny” (stichera na chwalcie). Znaczenie tych słów jest zrozumiałe, jeśli poprawnie zrozumiemy cud cudów, Zmartwychwstanie Chrystusa. Apostołowie i ich uczniowie zrozumieli to i pokłonili się Mu jako Panu Życia i Zwycięzcy śmierci i udali się na głoszenie po całym świecie.

Bracia i Siostry! My, ludzie XXI wieku, utwierdzeni historią Cerkwi i wiarą naszych przodków, pozdrawiając się nawzajem słowami Chrystus Zmartwychwstał!, uświadomimy sobie tę Prawdę, w ten sposób głośmy światu, że:

Chrystus Zmartwychwstał – Jest Życiem.

Chrystus Zmartwychwstał – raduje się nasza dusza w Panu.

Chrystus Zmartwychwstał – i znika strach przed śmiercią.

Chrystus Zmartwychwstał – i nasze serce napełnia się wiarą,

że i my zmartwychwstaniemy!

Przeto świętowanie Świętej Paschy w 2022 roku oznacza, że winniśmy stać się nowym człowiekiem i całym sercem, i myślą dziękować Bogu za Jego niewypowiedziany dar – dar Zmartwychwstania i Miłości.

„W tym dniu, który stworzył Pan”, słowami paschalnej radości pozdrawiamy Duchowieństwo, Mnichów i Mniszki, Młodzież i Dzieci oraz Wszystkich Wiernych naszej Cerkwi w Ojczyźnie i poza nią.

W duchu paschalnej radości zwracamy się do uchodźców z Ukrainy, których dotknęła boleśnie wojna i do tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie. Życzymy aby Zmartwychwstały Chrystus uleczył rany i ból Waszych serc, pokonał nienawiść i zło i darował upragniony pokój.

Zmartwychwstania dzień! Rozjaśnijmy twarze w radości! Obejmijmy jeden drugiego! Powiedzmy, bracia, do nienawidzących nas: Darujmy wszystko w Zmartwychwstaniu! I zawołajmy: Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć i będącym w grobach życie dał.

Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał!

Z Bożego miłosierdzia, pokorni:

+ Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski

+ Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski

+ Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański

+ Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy

+ Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki

+ Grzegorz, Arcybiskup Bielski

+ Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański

+ Paweł, Biskup Hajnowski

+ Andrzej, Biskup Supraski

+ Warsonofiusz, Biskup Siemiatycki

Pascha Chrystusowa, 2022 r.

Stołeczne Miasto Warszawa