Modlitwa dla uchodźców w Lalikach

Modlitwa dla uchodźców w Lalikach

9 kwietnia 2022 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Lalikach (www.laliki.com.pl) w powiecie żywieckim odbył się moleben z akatystem Zwiastowania Bogurodzicy.

Ośrodek ten 11 marca 2022 roku przyjął niepełnosprawne dzieci i młodzież z domu dziecka z Dniepropetrowsk (Ukraina).

Po modlitwie ojciec Marcin życzył wszystkim Bożego błogosławieństwa i wstawiennictwa Bogurodzicy pokładając wielkie nadzieje, że każda modlitwa płynąca z głębi serca zostanie wysłuchana przez Najwyższego.

Ośrodek: https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy-ZAZ-Laliki-167231700058801/

zdjęcia: Alicja Gryczka