Diecezjalne rekolekcje wielkopostne Bractwa Młodzieży Prawosławnej z Łodzi

Diecezjalne rekolekcje wielkopostne Bractwa Młodzieży Prawosławnej z Łodzi

8-10 kwietnia 2022 w piąty, ostatni weekend Wielkiego Postu zorganizowaliśmy rekolekcje Bractwa Młodzieży Prawosławnej, z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego. Tym razem odbyły się one w monasterze św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce. Pomogliśmy przy uprzątnięciu terenu monasteru a także wnętrza cerkwi i innych monasterskich pomieszczeń w związku ze zbliżającym się świętem Paschy Chrystusowej.

Po tzw. posłuszaniju zadawaliśmy pytania na temat postu i pokuty duchownym z naszej diecezji, którzy byli w te dni obecni w monasterze.  

Nabożeństwom Całonocnego Czuwania a także Boskiej Liturgii Bazylego Wielkiego w dzień wspomnienia świętej Marii Egipcjanki przewodniczył Najprzewielebniejszy Atanazy, biskup łódzki i poznański. Władyka, duchowieństwo a także siostry z Ihumenią Hermioną na czele, towarzyszyli nam przy obiedzie będącym ostatnim punktem rekolekcji.

Przełożona monasteru wyraziła wdzięczność za pomoc i wręczyła każdemu z nas ręcznie przygotowane paschalne pamiątki. Władyka Atanazy także podziękował Przełożonej Klasztoru za ciepłe przyjęcie. Łódzko-poznańskie Bractwo z całego serca dziękuje wszystkim, którzy umożliwili nam kolejny, pełen duchowych przeżyć wyjazd.

tekst i foto: Daria Antosiuk i redakcjalp