Święto Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu

Święto Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu

7 kwietnia w dniu święta Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański współcelebrował Boską Liturgie w supraskim Monasterze.

Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył Arcybiskup Jakub i Biskup Andrzej. Świąteczną Liturgię upiększył chór parafii przyklasztornej pod dyrygenturą protodiakona Dymitra Tichoniuka.

W okolicznościowej świątecznej homilii Biskup Atanazy powiedział: cała ludzkość czekała na Zbawiciela świata – Tego, Który pokaże drogę do zbawienia, drogę powrotną do Raju. Dziś wyśpiewujemy w hymnach Tą – dzięki Której rozpoczęła się historia naszego zbawienia; bowiem ze względu na pokorę Marii zrodził się Syn Boży. Bogurodzica jest dla nas wzorcem – jak, w pokorze, kroczyć przez życie. Przykładem tej pokory może być Jej rozmowa z Archaniołem, w której Maria przyjmuję nowinę iż pocznie syna i nada mu Imię: Jezus.

Maria jest Matką Bożą i jednocześnie Matką nas wszystkich, co widać dziś w cerkwiach, które są pełne ludzi oczekujących pomocy, wstawiennictwa i pocieszenia. Jak podkreślił Hierarcha, Bogurodzica była realną osobą, lecz Cerkiew podkreślając jej pokorę wyśpiewuje ją jako czcigodniejszą od Cherubinów i bez porównania chwalebniejszą od Serafinów.

Po zakończonym nabożeństwie odbyła się uroczysta procesja wokół głównej świątyni monasteru. Podczas procesji, w krypcie pod cerkwią,  wznoszone były modlitwy o spokój duszy śp. Arcybiskupa Mirona.

tekst i foto: redakcjalp, za: protodiakon W. Perek