Porządek nabożeństw

Porządek nabożeństw

GRAFIK NABOŻEŃSTW

Katedralnej Parafii w Łodzi

9 kwietnia – Sobota Akatystu:

17.00 – Całonocne Czuwanie

10 kwietnia – Niedziela Św. Marii Egipskiej – V Niedziela Wielkiego Postu:

9.30 – Katedra Św. Aleksandra Newskiego – Święta Liturgia

Poniedziałek – Piątek: nabożeństwa o godz. 8.00 i godz. 17.00

13 kwiecień – środa – cerkiew św. Olgi – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów – 8.00

15 kwiecień – piątek – cerkiew św. Olgi – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów – 17.00

16 kwietnia- Sobota Łazarza:

9.00 – cerkiew św. Olgi – Święta Liturgia

17.00 – Katedra Św. Aleksandra Newskiego – Całonocne Czuwanie

17 kwietnia – Niedziela Palmowa:

będą DWIE Liturgie

8.00 – cerkiew Św. Olgi – Święta Liturgia

9.30 – Katedra Św. Aleksandra Newskiego – Święta Liturgia

W I E L K I T Y D Z I E Ń

18 kwiecień – Wielki Poniedziałek:

8.00 – cerkiew św. Olgi – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 – cerkiew św. Olgi – Jutrznia

19 kwiecień – Wielki Wtorek:

8.00 – cerkiew św. Olgi – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 – cerkiew św. Olgi – Jutrznia

20 kwiecień – Wielka Środa:

8.00 – cerkiew św. Olgi – Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów

17.00 – Katedra św. Aleksandra Newskiego – SOBOROWANIJE

21 kwiecień – Wielki Czwartek:

8.00 – cerkiew św. Olgi – Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego

16.00 – Katedra św. Aleksandra Newskiego – Jutrznia z czytaniem 12 Ewangelii

22 kwiecień – Wielki Piątek:

8.00 – cerkiew św. Olgi – Godziny Kanoniczne

16.00 – Katedra św. Aleksandra Newskiego – Wyniesienie Płaszczenicy

23 kwiecień – Wielka Sobota:

8.00 – Katedra św. Aleksandra Newskiego – Święta Liturgia Wielkiej Soboty

Katedra otwarta cały dzień

Co godzinę święcenie pokarmów – do godziny 21.00

23.30 – Paschalne Nabożeństwo

24 kwietnia – P A S C H A.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

8.00 – cerkiew Świętej Olgi – Boska Liturgia

10.00 – Katedra Świętego Aleksandra Newskiego – Boska Liturgia

25 kwietnia – PASCHALNY PONIEDZIAŁEK:

9.30 – Katedra Świętego Aleksandra Newskiego – Boska Liturgia

Nabożeństwa od Paschalnego Wtorku do Paschalnego Piątku odbywają się w cerkwi Świętej Olgi o godzinie 8.00 i 17.00

Z A P R A S Z A M Y

redakcjalp