Wizyta Biskupa Atanazego w Poznaniu

Wizyta Biskupa Atanazego w Poznaniu

4 marca b.r., w cerkwi p.w. Św. Mikołaja, w Poznaniu – w czwartą Niedzielę Wielkiego Postu (Świętego Jana Klimaka) – odbyła się Święta Liturgia Bazylego Wielkiego, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego.

Podczas nabożeństwa, na które bardzo licznie przybyli parafianie poznańskiej cerkwi, Biskup Atanazy wygłosił kazanie oraz wyraził swoje poparcie i troskę o naród ukraiński w związku z trudną sytuacją na Ukrainie. Odbyła się wspólna modlitwa.

Na zakończenie nabożeństwa Biskup pozdrowił uczestników Boskiej Liturgii a także złożył wyrazy współczucia narodowi ukraińskiemu i podkreślił, że Kościół Prawosławny całym sercem wspiera ofiary wojny.

Kolejne spotkanie parafian Cerkwi Św. Mikołaja w Poznaniu z Biskupem Atanazym planowane jest na dzień uroczystości Św. Mikołaja w maju.

tekst i foto: Valentyna Mihlis i redakcjalp