Pomoc humanitarna – Łódź

Pomoc humanitarna – Łódź

24 marca 2022 roku Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Łódzkiej i Poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, we współpracy z CARITAS Archidiecezji Łódzkiej Kościoła Rzymskokatolickiego przygotował transport darów na Ukrainę.

Wszystkie zebrane przez łódzki Eleos w ostatnich tygodniach rzeczy kierowane dla uchodźców były rozdawane na bieżąco wszystkim potrzebującym, którzy zgłaszali się do Prawosławnej Kancelarii parafialnej przy ulicy Narutowicza 46. Licząc się wszakże z potrzebą daru serca wielu mieszkańców okolicznych kamienic jak i naszych wiernych, Ordynariusz Diecezji – Biskup Atanazy błogosławił organizację transportu większej ilości darów bezpośrednio na Ukrainę.

Zebrane rzeczy trafiły do Diecezji Niżeńskiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, co wynikało z wielkiej ilości sygnałów, świadczących o wzroście zapotrzebowania w tym regionie na wszelkie środki pomocy, zarówno artykuły żywnościowe jak i medyczne oraz higieniczne.

Za wszelkie dary każdemu darczyńcy składamy serdeczne Spasi Hospodi !

Każdego dnia podczas nabożeństw modlimy się nie tylko za ofiary ale także za wszystkich wspierających zarówno uchodźców jak i za tych, którzy nie mogli z różnych powodów opuścić Ojczyzny.

tekst i foto: redakcjalp