Tryumf Ortodoksji

Tryumf Ortodoksji

Sobotnie Całonocne Czuwanie w cerkwi p.w. św. Olgi rozpoczęło radosne postne świętowanie wielkiego cerkiewnego wydarzenia zwanego Zwycięstwem Prawosławia. Specyfika kolejnych niedziel Wielkiego Postu nasuwa wyjątkowe ich traktowanie: to szczególne świąteczne dni.

W Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu – Tryumf Ortodoksji – Biskup Atanazy przewodniczył celebracji Boskiej Liturgii autorstwa św. Bazylego Wielkiego oraz wyjątkowego molebna zawierającego także elementy panichidy – nabożeństwa za zmarłych.

Podczas homilii Arcypasterz podał historyczne jak i duchowe uwarunkowania kierujące umysły wiernych ku wyjątkowości tego postnego wydarzenia. Władyka opisał zarówno mroki ikonoklazmu jak i wysiłki ikonodulów (obrońców świętych ikon) w celu zachowania żywego świadectwa kultury i przejawu wiary jakim bez wątpienia jest ikona prawosławna.

Spróbujmy sobie wyobrazić naszą piękną świątynię pozbawioną ikon, szaty bez krzyży a cały wystrój cerkwi surowy i bez wyrazu, bez myśli przewodniej i sensu malowideł i fresków – proponował hierarcha – jak trudno byłoby się modlić wśród pustych ścian? Oto widzimy zwycięstwo ortodoksyjności, oto piękno Prawdy – mówił Władyka Atanazy.

Podczas trwania Boskiej Liturgii duchowieństwo parafialne spowiadało wiernych oraz czytane były imiona żywych i zmarłych wiernych a po raz kolejny Sakrament Eucharystii był udzielany za pośrednictwem dwóch Św. Czasz (Kielichów).

Nabożeństwo molebnia zgromadziło wszystkich wiernych wokół duchownych, którzy, na czele z bpem Atanazym zajęli środkowe miejsce w świątyni, tak wyjątkowe dla tak wyjątkowego nabożeństwa. Wspominanie imion żyjących Hierarchów naszej lokalnej cerkwi zjednało się z imionami Świętych Ojców, Którzy prowadzili okręt Kościoła w różnych historycznych i duchowych uwarunkowaniach. Zarówno śpiew długich lat życia jak i Wiecznaja Pamiat’ zjednoczył wszystkich obecnych i nieobecnych wiernych w tym wyjątkowym duchowym działaniu.

Tego wyjątkowego dnia miało miejsce kolejne ważne wydarzenie w naszej parafii: modlitwa etiopczyków, którzy z taką prośbą zwrócili się do Jego Ekscelencji a wielu z tych, którzy mieszkają bliżej Łodzi już od dawna mogliśmy obserwować na naszych nabożeństwach w cerkwi p.w. św. Aleksandra Newskiego.

Modlitwa cerkwi etiopskiej trwała około trzech godzin i poprzedzona była Arcypasterską wizytą oraz Błogosławieństwem. Wszyscy zebrani przybyli do Łodzi z różnych miast Polski: Poznania, Krakowa, Gdańska… Spotkania takie będą miały miejsce raz w miesiącu a duchowieństwo katedry upatruje w tym szczególny rodzaj Bożej łaski, bowiem tego wyjątkowego Dnia – w Niedzielę Tryumfu Prawosławia – dane nam było spotkać przedstawicieli jednej wiary w niezwykle starej Tradycji.

tekst i foto: redakcjalp