Pomoc humanitarna dla Ukrainy – Kraków

Pomoc humanitarna dla Ukrainy – Kraków

Od pierwszego dnia konfliktu w Ukrainie Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Krakowie wzięło czynny udział w zbiórce artykułów pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy. Bardzo dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, pomoc i wsparcie.

W ciągu pierwszego tygodnia pięć po brzegi załadowanych samochodów naszych parafian zawiozło te rzeczy do przygranicznych punktów w Przemyślu i innych. Wracając, zabierali spod granicy uchodźców, którzy nie mieli transportu.

Mieszkańcy Krakowa, nie tylko Prawosławni, nadal przynoszą swoje dary jako Pomoc dla Ukrainy, które gromadzimy w parafialnych pomieszczeniach.

W miarę możliwości będziemy transportować je bezpośrednio do przygranicznych tymczasowych ośrodków lub do specjalnie zorganizowanych przez Miasto Kraków punktów wolontariatu które je przekazują na bieżąco wszystkim potrzebującym.

Kilka rodzin uchodźców znalazło też schronienie i noclegi bezpośrednio w pomieszczeniach przy naszej cerkwi. Nadal zbieramy wszelkie informacje o możliwościach pomocy i dzielimy się nimi z potrzebującymi.

Zapraszamy też wszystkich do wspólnej modlitwy o pokój, o pomnożenie miłości i wykorzenienie wszelkiej nienawiści, każdego dnia o godz. 17:00.

tekst i foto: o. Aleksander