Niedziela Przebaczenia Win w łódzkiej Katedrze

Niedziela Przebaczenia Win w łódzkiej Katedrze

6 marca była ostatnią niedzielą przygotowawczo-wprowadzającą do Wielkiego Postu w roku bieżącym. Podczas Boskiej Liturgii zostało odczytane Posłanie Ordynariusza Diecezji, Jego Ekscelencji Atanazego. Tradycyjnie, po celebrze Boskiej Liturgii miała miejsce Wieczernia, która rytem nawiązała i wprowadziła do objęć liturgicznych Wielkiego Postu. Pojawiły się pokłony ziemne i prośba wszystkich o wzajemne wybaczenie krzywd.

Końcowe Słowo Arcypasterza ukierunkowało myśli wszystkich na wyjątkową sytuację, w jakiej się znaleźliśmy i zarysowało realną potrzebę usilnej modlitwy jak nigdy dotąd. Tegoroczny Wielki Post po raz kolejny rozpoczyna się w okresie wielkiego kryzysu, tragedii wojny w Ukrainie. Biskup Atanazy pocieszył wszystkich przypomnieniem ewangelicznej miłości, którą winniśmy się w tym czasie wykazać, o którą należy błagać Stwórcę a On napełni nas wszystkich siłą do dobrego działania i pomocy potrzebującym.

tekst i foto: redakcjalp