ELEOS Łódź dla Ukrainy

ELEOS Łódź dla Ukrainy

ELEOS – AKCJA NA RZECZ CIERPIĄCEJ UKRAINY.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny nie pozostaje bierny, w związku z wydarzeniami, które mają miejsce na Ukrainie. Diecezja łódzko-poznańska we współpracy z województwem łódzkim zorganizowała akcję charytatywną w ramach działalności Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Łódzko-Poznańskiej „Eleos”, mającą na celu udzielenie pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy.

Od poniedziałku 28 lutego rozpoczęła się akcja zbierania najpotrzebniejszych rzeczy, która trwała do 5 marca. Dzięki pomocy młodzieży z Bractwa Młodzieży Prawosławnej katedralnej Parafii św. Aleksandra Newskiego w Łodzi, udało się posegregować i zapakować rzeczy do odpowiednich pojemników. Zebrana pomoc wyruszyła w drogę na Ukrainę 7 marca.

Z całego serca dziękujemy wszystkim, kto przyczynił się do tej zbiórki i akcji!

tekst i foto: https://www.facebook.com/lodzorthodox/?cft[0]=AZVL5ijDikt7kahSncq2KSYiZCahd8ZxRLPUqK0MO5GQvbcxV7Io-Ejbf7fcORvR3BBv_xdbJXDufoBO7u-Xlo9T4dCKbROWB5-b7vefvEW4ztlyQxmylRgKyYXHNS1W5US_oZQUNnZ53e3RdYGyKxb2dstW94HqEIfvHV_dKrI5RZg87UNoTjRu5mIQaDoFm04&tn=-UC%2CP-R