Uroczystości w Kielcach

Uroczystości w Kielcach

W dniu 27 lutego w Parafii Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Kielcach została odprawiona św. Liturgia której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Prawosławny Biskup Łódzki i Poznański.

Hierarchę przywitali parafinie wraz z proboszczem ks. Władysławem Tyszukiem, który w swoich słowach zwrócił się do Jego Ekscelencji z prośbą o modlitwę podczas św. Liturgii za pokój na Ukrainie.

W tym dniu w cerkwiach czytana była Ewangelia o Strasznym Sądzie. Jego Ekscelencja w słowie skierowanym do wiernych odniósł się do tematu Ewangelii jak też poprosił wszystkich zgromadzonych o usilną modlitwę za sytuację, która ma miejsce na Ukrainie.

Po świętej Liturgii został odprawiony molebien, podczas którego wznoszone były modlitwy o pokój i szybkie zakończenie wojny na Ukrainie, jak również zostały wyświęcone utensylia liturgiczne, które zostały zakupione staraniami proboszcza, rady parafialnej jak i parafian kieleckiej parafii.

tekst i foto: redakcjalp