Uroczystości w Bielsko-Białej

Uroczystości w Bielsko-Białej

19 lutego 2022 roku w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej, po raz kolejny odbyło się prawosławne nabożeństwo.

W ten dzień modlili się w kościele także przedstawiciele władz miasta w osobie Pana Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego, Pana Wiceprezydenta Adama Ruśniaka, Pana Wiesława Maj – naczelnika wydziału gospodarki miejskiej. Nie zabrakło także zaproszonych gości: gospodarza – proboszcza rzymskokatolickiego ks. Józefa Oleszko, biskupa ewangelicko-augsburskiego ks. dra Adriana Korczago, przedstawiciela gminy żydowskiej w osobie Pani Doroty Wiewióry.

Boską Liturgię celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański w asyście przybyłego duchowieństwa: ks. prot. Jarosława Antosiuka – dziekana okręgu krakowskiego, proboszcza Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Bogurodzicy w Krakowie, ks. Mikołaja Dziewiatowskiego – proboszcza Parafii Prawosławnej św. Wiary, Nadziei, Miłości i Matki Ich Zofii w Sosnowcu, oraz ks. Marcina Bielawskiego – proboszcza Parafii Prawosławnej Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej w Częstochowie, koordynatora Punktu Duszpasterskiego w Bielsku-Białej, a także diakona Aleksandra Żytnika – diakona katedry św. Aleksandra Newskiego w Łodzi.

Pomimo, że nabożeństwo odprawiane było w sobotę, została odczytana perykopa ewangeliczna o synu marnotrawnym z niedzieli. Do wiernych ze słowem homilii zwrócił się Biskup Atanazy, w którym zaznaczył jak ważne jest wybaczanie przewinień drugiemu człowiekowi. Władyka niejednokrotnie podkreślał postawę godną naśladowania ojca, który bezgranicznie kocha swoje dzieci i przyjmuje każdego, kto pragnie powrócić na drogę prawdy.

Po nabożeństwie raz jeszcze Władyka Atanazy, pozdrawiając wszystkich zebranych podziękował za wspólną modlitwę oraz zaznaczył, że zawsze wspiera społeczność prawosławną w Bielsku-Białej i będzie bardzo szczęśliwy, jeśli Bóg błogosławi w niedługim czasie otworzyć niezależną parafię p.w. śww. Cyryla i Metodego, a następnie poświęcić krzyż na placu pod budowę cerkwi.

Po słowach Ordynariusza diecezji odbył się koncert charytatywny zespołu muzyki cerkiewnej z Białegostoku pod dyrekcją Aleksandry Szymaniuk na rzecz przyszłej cerkwi prawosławnej w Bielsku-Białej. Chórzyści zaprezentowali hymny i utwory liturgiczne wykonywane podczas nabożeństw.

Na koniec koncertu ks. Marcin Bielawski pozdrowił wszystkich obecnych, a w szczególności Biskupa Atanazego i władze miasta. Ojciec Marcin wyraził nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zaczną realizować się w/w plany, aby prawosławna społeczność Bielska-Białej i okolic mogła przeżywać liturgicznie każdą niedzielę tygodnia i wielkie święta. Wystąpienie zakończyło gromkie Mnogaja Leta wszystkim zebranym w wykonaniu zaproszonego chóru.

Ofiary na budowę cerkwi w Bielsku-Białej można wpłacać na nr rachunku:

ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie
Nr rachunku: PL 92 1050 1142 1000 0090 8143 2073

Spasi Hospodi

tekst i foto: redakcjalp