Biskup Atanazy w Krakowie

Biskup Atanazy w Krakowie

Przyjazd Władyki – to zawsze Święto.
W Niedzielę o Synu Marnotrawnym 19 i 20 lutego jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy biskup Łódzki I Poznański służył w cerkwi Zaśnięcia NMP w Krakowie. Tradycyjnie przy wchodzeniu do świątyni Władyka został powitany przez radę parafialną chlebem i solą. Licznie zgromadzona młodzież z krakowskiego Bractwa Młodzieży Prawosławnej kwiatami i w szczerych spontanicznych słowach wyraziła swoją radość i wdzięczność za duchową opiekę i wsparcie.
W celebracji Boskiej Liturgii Władyce towarzyszyli oprócz miejscowego proboszcza i wikariusza, goście z innych miast i krajów: Archimandryta Gawriił Imiedaishwili z Gruzji, diakon Tarasij Andrusewycz z Ukrainy oraz diakon Aleksander Żytnik z Łodzi.
Podczas kazania o Synu Marnotrawnym biskup zwrócił uwagę na to jak wielką miłość przejawiał ojciec do obu swych synów i że najważniejszą cnotą w życiu duchowym jest właśnie miłość.
Na zakończenie Liturgii Władyka życzył wszystkim wielu sił i wytrwałości podczas nadchodzącego Wielkiego Postu. Po wyjściu z Ołtarza Biskup Atanazy jeszcze długo pozostawał w cerkwi obstąpiony wiernymi, którzy prosili go o duchową poradę i błogosławieństwo. Nikt nie pozostał bez ojcowskiej uwagi Arcypasterza.

tekst i foto: hieromnich Aleksander i redakcjalp