Święto Spotkania Pańskiego

Święto Spotkania Pańskiego

W poniedziałkowy wieczór 14 lutego, rozpoczęło się świąteczne nabożeństwo Całonocnego Czuwania z okazji jednego z Dwunastu Wielkich Świąt Cerkwi Prawosławnej. Celebrowali je duchowni, którym przewodniczył Ordynariusz Diecezji, Jego Ekscelencja Biskup łódzki i poznański ATANAZY.

Nabożeństwo, mimo dnia powszedniego, zgromadziło nie tylko sympatyków lecz wyznawców i wiernych naśladowców prawosławnej tradycji Gromnic. Śpiewał chór matuszki Elżbiety Weremijewicz.

W czasie sprawowania Wsienoszcznoho Bdienija poświęcone zostały przygotowane świece gromniczne, które Hierarcha rozdawał duchownym i wiernym.

Wtorkowy poranek rozpoczęła Boska Liturgia w cerkwi p.w. św. Olgi, której przewodniczył Biskup Atanazy we współcelebrze miejscowego duchowieństwa. Słowo arcypasterskiej homilii rozgraniczyło pojęcie Starego i Nowego – Testamentów oraz uświadomiło wszystkim zakres i obowiązki bycia nowotestamentalnym, prawdziwym, chrześcijaninem prawosławnym. Oznacza to zachowanie ZALECEŃ określonych zasad Starego ale i życie w MIŁOŚCI Nowego Kościoła, która to miłość nigdy nikogo nie ogranicza a stanowi żywą wspólnotę w żywym Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa – Jego Cerkwi na ziemi. W tej wspólnocie uczestniczy, rozwija się i żyje każdy prawowierny naśladowca Chrystusa: w Jego nauczaniu-Ewangelii, w Jego cierpieniu i w Jego Zmartwychwstaniu – przypominał Władyka Atanazy.

Ze względu na tych, którzy nie mieli możliwości uczestnictwa w celebracji wieczornego święta Spotkania Pańskiego, także pod koniec Boskiej Liturgii Ordynariusz Diecezji Łódzkiej, Biskup Atanazy, dokonał poświęcenia świec gromnicznych. Po odśpiewanych troparionie i kondakionie Święta Sretienija Hospodnia, nastąpiła – wykonywana przez duchownych, na czele z Jego Ekscelencją – Doksologia Święta Spotkania Pańskiego.

Końcowe Słowo Arcypasterza nakierowało umysły wiernych na pojęcie wyjątkowej roli Przenajświętszej Bogurodzicy, Matki Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa MARII, Którą Prawosławie czci ponad wszelkim Stworzeniem, co wynika z celebracji Boskiej Liturgii, gdzie tuż po Przemienieniu substytutów w Najświętsze Ciało i Krew Pana – sławiona jest właśnie Najczystsza Matka Boża. Święto Spotkania Pańskiego to wydarzenie w gronie Dwunastu Największych Świąt Cerkwi, które zawiera wszelkie znaki i elementy Święta Bogurodzicy. To dlatego też modlimy się do Niej słowami: Przenajświętsza … Zbaw nas !

PRESWIATAJA BOHORODICE, SPASI NAS !

tekst i foto: redakcjalp