Wybory do Rady Parafialnej w Częstochowie

Wybory do Rady Parafialnej w Częstochowie

13 lutego 2022 roku w Niedzielę o Celniku i Faryzeuszu z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego po Świętej Liturgii odbyły się wybory Rady Parafialnej.

Nabożeństwo celebrował Dziekan okręgu krakowskiego o. prot. Jarosław Antosiuk – proboszcz Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Bogurodzicy w Krakowie w asyście miejscowego proboszcza.

Lekcję apostolską odczytał miejscowy lektor Michał Koper.

Do wiernych ze słowem homilii zwrócił się o. Jarosław. Kapłan niejednokrotnie podkreślał znaczenie modlitwy i ogromną wiarę w Boga, którą przedstawiała osoba celnika.

Bezpośrednio po Liturgii, Dziekan oznajmił wiernym, jak bardzo ważna jest rola osób wchodzących w skład Rady Parafialnej. Ojciec Jarosław zaznaczył, że najważniejszą rzeczą kandydatów jest nie tylko pomoc dla proboszcza, ale przede wszystkie życie Eucharystyczne. Po tych słowach miejscowy proboszcz podziękował Dziekanowi za piękne wprowadzenie w wybory, które odbyły się w bardzo owocnym wygłosie.

Do Rady Parafialnej weszło 5 osób. Starościną została Lubow Krawczunowska. Na koniec zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.

Spasi Hospodi Dziekanowi za obecność z ramienia Władyki Atanazego oraz chórowi pod kierunkiem matuszki Zofii Bielawskiej za piękny śpiew podczas nabożeństwa.

tekst: ks. Marcin Bielawski
zdjęcia: lektor Michał Koper, matuszka Zofia Bielawska, Anastazja Horbul, Piotr Macagow