Święto Chrztu Pańskiego: Grudziądz

Święto Chrztu Pańskiego: Grudziądz

Święto Chrztu Pańskiego w Grudziądzu.

19 stycznia w dniu Święta Chrztu Pańskiego w grudziądzkiej parafii pw.

Kazańskiej Ikony Matki Bożej odbył się obrzęd Wielkiego Poświęcenia Wody

(Wielka Hagiasma).

tekst i foto: ks. Aleksy Lisenkow