Informacja z Kalisza

Informacja z Kalisza

Po wielu staraniach wykonano bardzo potrzebne przyłącze gazowe do budynku parafialnego w Kaliszu. Proboszcz parafii ks. prot. Mirosław Antosiuk wyraża wdzięczność wszystkim osobom, które przyczyniły się do sfinalizowania tego projektu i zapewnia o kapłańskiej modlitwie.

Spasi Hospodi!

tekst i foto: dr inż. Sergiusz Boiko