Ekumeniczna Kolęda w Częstochowie

Ekumeniczna Kolęda w Częstochowie

W ramach tygodnia modlitw o jedność chrześcijan 22 stycznia 2022 roku o godzinie 17.00 w cerkwi w Częstochowie odbyła się wieczernia z kolędowaniem. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ks. Marcin Bielawski w asyście diakona Michała Kuryło gościnnie z Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim. Wnętrze cerkwi wypełniła bardzo duża ilość wiernych nie tylko wyznania prawosławnego.

Przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich w osobach duchownych: ks. Jarosław Grabowski – redaktor naczelny katolickiego tygodnika “Niedziela”, ks. Krzysztof Michałek – Góral -proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie, ks. Adam Glajcar – proboszcz parafii ewangelicko augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie, ks. Mariusz Furkacz – redaktor katolickiego tygodnika “Niedziela”, ks. Mateusz Jelinek – stażysta parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie.

Swoją obecnością zaszczycili na wydarzeniu władze miast: Pan Krzysztof Matyjaszczyk – prezydent miasta Częstochowa oraz Pan Adam Ruśniak – wiceprezydent miasta Bielsko-Białej.

Bezpośrednio po wieczerni do wiernych ze słowem homilii zwrócił się ks. Jarosław Grabowski – redaktor naczelny katolickiego tygodnika “Niedziela”. Kapłan niejednokrotnie podkreślał znaczenie jedności w dziele zbawienia człowieka.

Po pouczającym słowie ks. Jarosława odbył się koncert chórów: “Armonia” z Białegostoku pod kierunkiem Aleksandry Szymaniuk oraz chór parafialny pod kierunkiem matuszki Zofii Bielawskiej.

Na koniec ojciec Marcin złożył wszystkim życzenia, podziękował za modlitwę i za obecność na wydarzeniu, które zwieńczyło tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Następnie duchowieństwo rozpoczęło śpiew kolędy “Bóg się rodzi” zapraszając do śpiewu wszystkich obecnych w świątyni.

zdjęcia: Karol Porwich

tekst: redakcjalp