Uroczystości pogrzebowe ks. mitrata płk Sergiusza Dziewiatowskiego

Uroczystości pogrzebowe ks. mitrata płk Sergiusza Dziewiatowskiego

W poniedziałek 27 grudnia, w Cerkwi pw. Wiary Nadziei Luby i Zofii w Sosnowcu odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Mitrata Płk Sergiusza Dziewiatowskiego. Św. Liturgii i Nabożeństwu Pogrzebowemu przewodniczył ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej biskup Atanazy, w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się dzień wcześniej, kiedy zgodnie z prawosławną tradycją wyznaczeni przez biskupa diecezjalnego kapłani dokonali namaszczenia ciała zmarłego olejami i ubrali w pełne szaty liturgiczne. Obrzęd ten jest niezwykle wzruszający. W trakcie ubierania duchowni czytają wszystkie modlitwy, które sam on czytał kiedy przygotowywał się za życia do każdej Św. Liturgii. Następnie trumna z ciałem ks. Sergiusza została przewieziona do sosnowieckiej cerkwi, gdzie przez cały wieczór i noc zmarły oczekiwał na ostatnią w swoim ziemskim życiu Boską Liturgię. Nocne czuwanie przy zmarłym byłym proboszczu sosnowieckiej parafii rozpoczęła Panichida, której przewodniczył dziekan krakowski – ks. prot. Jarosław Antosiuk w asyście przybyłego duchowieństwa. Po nabożeństwie kapłani czytali Św. Ewangelię, głoszenie której było jednym z podstawowych obowiązków zmarłego kapłana.

W poniedziałek, o godz. 10.00 rozpoczęła się Św. Liturgia sprawowana przez ordynariusza diecezji, biskupa Atanazego w asyście piętnastu duchownych i 2 diakonów. Nabożeństwo upiększył swym śpiewem diecezjalny chór pod dyrekcją matuszki Elżbiety Weremijewicz.

Po Św. Liturgii ze słowem do zebranych zwrócił się biskup Atanazy. Władyka przybliżył znaczenie śmierci w wymiarze ziemskim i duchowym. „Bóg jest Bogiem żywych a nie umarłych – dlatego dzisiejszy smutek ma charakter tylko ziemski, ludzki, a w wymiarze eschatologicznym jest to tylko czasowe rozstanie. Władyka przekazał słowa otuchy rodzinie zmarłego i parafianom. Przybliżył też zebranym postać zmarłego ks. Sergiusza, który przez ponad czterdzieści lat niósł swoją posługę kapłańską w sosnowieckiej parafii. „Mieliśmy możliwość – wspominał arcypasterz – wielokrotnie służyć Św. Liturgię z o Sergiuszem, zarówno kiedy byłem jeszcze namiestnikiem monasteru w Jabłecznej, jaki i wówczas kiedy zostałem biskupem łódzkim. Cechą, którą mogę określić zmarłego, była bez wątpienia pokora. Obecna była w każdej chwili jego życia, zarówno w rozmowie jak w relacjach z drugim człowiekiem”.

Po słowie biskupa Atanazego przyszedł czas na kondolencje i podziękowania za przybycie dostojnych delegacji Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, Władz Miasta Sosnowca, przedstawicieli Kościołów Katolickiego i zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej. Jako pierwszy wystąpił przewodniczący delegacji Ordynariatu, jej kanclerz ks. Mitrat płk Aleksy Andrejuk, który przekazał kondolencje Ordynariusza, arcybiskupa wrocławsko – szczecińskiego Jerzego skierowane na ręce rodziny zmarłego:  „Ze smutkiem w sercu otrzymałem wiadomość o śmierci ks. mitrata płk w st. spocz. Sergiusza Dziewiatowskiego. Ojciec Sergiusz wywodził się z rodziny kapłańskiej i pozostawił po sobie pokoleniowe kapłaństwo. To dzisiaj niezwykle rzadkie zjawisko i od zawsze wielki dar Boży. Nasza Cerkiew w osobie o. Mitrata Sergiusza Dziewiatowskiego, żegna kapłana o wielkim sercu, głębokiej pokorze, rozsądku i mądrości… Na ręce Matuszki i najbliższej rodziny składam najszczersze wyrazy współczucia. Modlę się za spokój duszy zmarłego o. Sergiusza w nadziei, że Bóg, któremu wiernie służył jako kapłan i duszpasterz, obdarzy Go życiem wiecznym w Królestwie Niebios”.

W imieniu śląskiej ekumenii kondolencje złożył biskup Marian Niemiec z Kościołą Ewangelisko – Auksburskiego. Kondolencje nadesłali również, arcybiskup Wiktor  Skworc, metropolita katowicki oraz biskup Grzegorz Kaszak, ordynariusz diecezji sosnowieckiej, które odczytali ks. Adam Palion i ks. Mariusz Karaś. Na zakończenie podziękowania za przybycie i uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych wszystkim zebranym, w imieniu rodziny i duchowieństwa diecezjalnego złożył ks. Jarosław Antosiuk. Szczególne podziękowania skierowano do oficjalnej delegacji Urzędu Miasta Sosnowiec w osobie Pani Aleksandry Marzyńskiej, zastępcy naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Sosnowiec wraz z Pocztem Sztandarowym. Na cmentarzu obecny był również Prezydent Miasta Sosnowca, Pan Arkadiusz Chęciński.

Następnie rozpoczęło się Nabożeństwo Pogrzebowe.  Po pożegnaniu, trumna z ciałem zmarłego została procesyjnie przeniesiona przez współbraci w kapłańskie wokół cerkwi i przewieziona na Cmentarz Prawosławny w Sosnowcu.

tekst: Dziekan dekanatu krakowskiego, ks. prot. Jarosław Antosiuk

foto: redakcjalp