Świętego Mikołaja w Poznaniu

Świętego Mikołaja w Poznaniu

W dniach 18-19 grudnia 2021 roku w poznańskiej parafii prawosławnej odbyły się uroczystości święta patrona Świętego Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa Miry Licejskiej. Obchodom święta przewodniczył Jego Ekscelencja najprzewielebniejszy Atanazy, biskup łódzko-poznański, w asyście proboszcza ks. Mitrata Pawła Minajewa, ks. Jerzego Mogilewskiego, ks. Piotra oraz diakona Aleksandra Żytnika. W sobotę 18 grudnia odprawiano Całonocne Czuwanie, a w niedzielę Liturgię Świętą. W czasie nabożeństw śpiewał chór parafialny prowadzony przez panią regent Olgą Pirohovą.

Podczas Liturgii Świętej kazanie wygłosił Władyka Atanazy. Na przykładzie żywota św. Mikołaja i innych Ojców świętych Ekscelencja przypomniał wszystkim zgromadzonym o znaczeniu i misji chrześcijanina w otaczającym nas świecie. O tym, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości, a każdy z nas powinien być solą tej ziemi. Niosąc krzyż bez bojaźni, nie zważając na życiowe próby powinniśmy nieść światło Ewangelii dla otaczających nas ludzi oraz nigdy nie wstydzić się swego chrześcijaństwa. Pamiętając o tym, że Pan Bóg jest blisko tych, którzy żyją w prawdzie. Władyka bardzo się ucieszył widząc tak liczne zgromadzenie wiernych poznańskiej parafii. Mówił o tym, że to właśnie św. Mikołaj swoimi modlitwami zebrał ludzi różnych narodowości, kultur w jednym miejscu. Nie jest to zwykły przypadek lecz przykład tego, jak wola Boża przejawia się w naszym świecie poprzez wstawiennictwo świętych Ojców Kościoła chrześcijańskiego. Na zakończenie Liturgii Ekscelencja przypomniał wszystkim słowa patrona naszej diecezji św. Księcia Aleksandra Newskiego „nie w sile Bóg a w prawdzie” i powinniśmy się kierować tą zasadą w swym życiu.

Na koniec uroczystości Władyka wraz z parafiankami i członkiniami Bractwa Św. Cyryla i Metodego rozdawał paczki ze słodyczami i upominkami dla najmłodszych uczestników uroczystości, tak licznie zgromadzonych poznańskich dzieci.

tekst: ks. Jerzy i m. Marta Mogilewscy

foto: redakcjalp